Çiftçi Defteri
    TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
Şifre
Beni Hatırla    
Ş. Unuttum | Üye Ol
Bugün: 26 Ekim 2020 Pazartesi
Haberler Yazarlarımız Basından Makaleler Günlük Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 Şuan Buradasınız: Ana Sayfa »  Su Ürünleri »  Destek, teşvikler »  HABERLER » 
facebook
Twitter
  ANA SAYFA   
 Örgütler, Paydaşlar
 Tür, Irk
 Aşı, İlaç
 Mekanizasyon
 Kültür balıkçılığı, Deniz
 Kültür balıkçılığı, Tatlı Su
 Avlanma, Av teknolojisi
 Su ürünleri
 İhracat, İthalat
 Ticaret, Pazarlama
 Araştırma, Geliştirme
 Kamu çalışmaları
 Destek, teşvikler
 Diğer
 

Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaracaklar, Destek Ödemesi İçin 
30 Eylüle Kadar Başvurabilecek
 
Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde kayıtlı gemilerini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine verilecek destekleri için başvuru süreci başladı.

Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde kayıtlı gemilerini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine verilecek destekleri için başvuru süreci başladı. Destek ödemesinden yararlanmak isteyenler bugünden itibaren 30 Eylül 2014'e kadar başvuru yapabilecek. Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden balıkçı gemileri, teslim veya devir tarihine kadar balıkçılık faaliyetinde bulunabilecek.

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 2014 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin karar gereği, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için, on metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapılacak destek ödemeleri başvuruları başladı. Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, 30 Eylül 2014 tarihine kadar müracaat edebilecek.

-DESTEKLEMENİN KAPSAMI-

Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip ve Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nde (SUBİS) kayıtlı gemiler destekleme kapsamında olacak. Destekleme kapsamına alınacak gemilerin boy uzunluğunun belirlenmesinde Bakanlar Kurulu Kararının yayım tarihinden önce gemiye ait boy uzunluğu esas alınacak. Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı 12 Nisan 2014 tarihinden sonra gemilerde yapılan boy artışı dikkate alınmaz ve destekleme kapsamı dışında tutulacak. İçsularda faaliyet gösteren gemiler, yardımcı gemiler ile boy uzunluğu on metreden küçük gemiler destekleme kapsamı dışında olacak. Yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumunda olan gemiler destekleme kapsamı dışında bırakılacak. İlgilisinden alınmış muvafakatnamesi bulunanlar hariç, üzerinde bir hak ve tahkikat olan gemiler destekleme kapsamı dışında olacak. Destekleme kapsamına alınacak gemi sayısı Bakanlık bütçe imkânlarıyla sınırlı olacak. Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar ancak bir gemisi için müracaat edebilecek.

-MÜRACAATLAR 30 EYLÜL'E KADAR YAPILACAK-

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bugünden itibaren 30 Eylül 2014 tarihine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il müdürlüğüne müracaat edecek. Uygun bulunarak işleme alınan müracaatlar il müdürlüğünce SUBİS'e kayıt edilir.

-DESTEKLEME KAPSAMINA ALINAN BALIKÇI GEMİLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER-

Geminin teslimi sırasında, gemiye ait denize elverişlilik belgesinde belirtilen araç ve gerecin geminin üzerinde bulundurulması, motor seri numarasının okunur durumda olması zorunlu olacak. Gemilerin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) tarafından belirlenen takvime göre, gemi sahibi, sahipleri veya yetki belgesinde belirtilen kişi veya kişiler tarafından istenilen yerlerde teslim edilmesi zorunlu olacak. Mücbir sebepler dışında buna uymayanların gemileri destekleme kapsamından çıkarılacak ve bu durumda olanlar daha sonra desteklemeyle ilgili hak talebinde bulunamayacak. Bakanlıkça istenilen yere teslim edilecek gemiler teslim yerine karayoluyla veya deniz yoluyla intikal ettirilebilecek. Karayoluyla intikal ettirilecek gemiler için geminin ruhsat kod numarasının yazılı olduğu özel yük taşıma belgesi ve irsaliye faturası düzenlettirilecek. Deniz yoluyla intikal ettirilecek gemiler için ise teslim edilecek yer denize elverişlilik belgesinde yazan sefer bölgesini aştığı takdirde liman çıkış belgesi veya yazılı izin belgesi alınacak. Gemi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirilmiş akaryakıt kullanıyor ise ilgili liman başkanlığı ve vergi dairesinden gemiye ait akaryakıt kullanım defteri kaydı kapattırılarak teslim esnasında yanında bulundurulacak. Gemi teslim edilirken aşağıda belirtilen gemiye ait belgeler de teslim edilecek.

-DESTEK İÇİN MÜRACAAT EDEN BALIKÇI GEMİLERİ TESLİM TARİHİNE KADAR FAALİYETTE BULUNABİLECEK-

Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden balıkçı gemileri teslim veya devir tarihine kadar balıkçılık faaliyetinde bulunabilecek. Teslim veya devir tarihine kadar, yasadışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumuna gelenler ile bu hususta mahkeme süreci devam eden gemiler desteklemeden faydalanamayacak. Desteklemeden yararlanan balıkçı gemisi sahipleri, gemisi ve bu gemiye ait ruhsat tezkeresi ile ilgili hiçbir hak ve talepte bulunamayacak. Sahte belge veya gerçeğe aykırı beyan ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmayacak. Desteklemeden faydalanan balıkçı gemileri, terkin veya devir işleminden sonra SUBİS kayıtlarından çıkarılacak.

-KAYNAK AKTARIMI VE ÖDEMELER-

Desteklemeler için gerekli nakdi kaynak, 2015 yılı bütçesinde Hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanacak ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenecek.

Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumlu olacak. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde 5 yıl süre ile saklanacak. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

 
 

Ekleme Tarihi
08.06.2014
Ekleyen Kişi
gidatarim2

Etiketler: Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaracaklar, Destek Ödemesi
Link: Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaracaklar, Destek Ödemesi İçin 30 Eylüle Kadar Başvurabilecek
  HABERLER
>> Arşiv İçin Tıklayınız