Çiftçi Defteri
    TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
Şifre
Beni Hatırla    
Ş. Unuttum | Üye Ol
Bugün: 26 Mayıs 2020 Salı
Haberler Yazarlarımız Basından Makaleler Günlük Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 Şuan Buradasınız: Ana Sayfa »  Bilişim, Teknoloji »  TEKNİK BİLGİLER » 
facebook
Twitter
  ANA SAYFA   
 Teknik Bilgiler
 Gıda, Tarım Bilişimi
 Bilgi Sistemleri
 E-Devlet Uygulamaları
 e-Ticaret, e-İş
 Hassas Tarım
 CBS, Uzaktan Algılama
 Nanoteknolojiler
 Biyoteknoloji, Gen Müh.
 Diğer

Amaç:

Devlet İstatistik Enstitüsü Türkiye’deki resmi istatistikleri üretmek ve dağıtmaktan sorumludur. DİE, diğer istatistikler gibi her on yılda tarım sayımı yapar. Ayrıca Tarım Bakanlığının bölge teşkilatlarından toplanan verilere göre yıllık tarımsal üretim istatistiklerini yayımlar.

DİE’nin yaptığı tarım sayımı ile Tarım Bakanlığının gönderdiği rakamlar arasındaki farklılık mevcut duruma kuşkuyla bakılmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden Devlet Planlama Teşkilat (DPT), 1991 yılında “Uzaktan Algılama ile Türkiye Tahıl Ekili Alan ve Rekolte Tahmini Projesi”ni DİE’ye vermiştir. Projenin amacı, Türkiye’nin tahıl üretimini en iyi şekilde tahmin edebilmek için insan faktörünü minimuma indirerek yüksek teknoloji kullanmaktır.

Çalışmalar:

DİE, Uzaktan Algılama Şubesi, öncelikle dünyada konuyla ilgili benzer çalışmaları incelemeye başlamıştır. Bu incelemeler sonucunda, Avrupa Topluluğuna ait MARS projesinin aynı amaçları hedeflediği gözlemlenmiş ve bu ülkelerden know-how ve uzman transferine karar verilmiştir.

1992 yılında, RISC tabanlı 2 adet işistasyonu, bir bireysel bilgisayar ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yazılımı (Erdas ve Arc-Info) satın alınmıştır. Yazılımlar için gerekli eğitim programları ilgili firma tarafından sağlanmıştır. Ayrıca, Fransa Scot-Conceil firmasından iki uzman MARS projesi ACTION-IV üzerine bir hafta eğitim vermiştir. Uzmanların danışmanlığı doğrultusunda resmi istatistikler esas alınarak üç tane (40kmx40km) test alanı seçilmiştir. Üç İstatistikçi, iki Hidrojeoloji Mühendisi, iki Ziraat Mühendisi ve bir Çevre Mühendisi ile çalışmalara başlanmıştır.

1993 yılında, seçilen üç test alanına ait (herbiri için iki adet) uydu görüntüleri satın alınmış ve MARS metodolojisine göre alan çalışması yapılmıştır. Görüntüler analiz edilerek tahıl ekili alanlar her bölge için elde edilmiştir. Bu çalışmalar devam ederken MARS ACTION-IV projesinin tek başına DİE projesinin ihtiyaçlarını karşılamadığı gözlemlenmiştir. Sonunda en uygun yöntemin ACTION-IV ve ACTION-I yöntemlerinin kombinasyonunun olacağı düşüncesiyle, ACTION-I metodolojisinin incelenmesine karar verilmiş ve Alman firması GAF’tan bir uzman DİE’yi ziyaret ederek metodoloji ve Türkiye için muhtemel uygulama şekli hakkında üç haftalık bir eğitim ve seminer vermiştir. Bu doğrultuda gelecekteki alan seçimlerine temel oluşturmak üzere “Türkiye Arazi Tabakalaması Çalışması yapılmıştır. 1993’te ayrıca RISC tabanlı bir adet işistasyonu ve iki adet kişisel bilgisayar Erdas ve Arc-Info yazılımı ile birlikte satın alınmıştır.

1994 yılında, 1993 yılında kazanılan deneyimler doğrultusunda ACTION-I ve ACTION-IV metodolojisinin, seçilecek iller için uygulanmasına karar verilmiştir. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar Tarım Bakanlığının sonuçlarıyla karşılaştırılacak ve gelecek yıl tüm ülke için uygulanacak en uygun modele karar verilecekti. Neyazik ki, aynı yıl yaşanan ekonomik kriz ve hükümetin 1994 yılı harcamalarını durdurması sebebiyle planlanan çalışmalar tamamlanamamıştır. Yalnızca önceden seçilen üç test alanı için tek tarihli görüntü alınmış ve alan çalışması yapılmıştır.

1995 yılında, 1994 yılında planlanan çalışmalar yürütülmüştür. Seçilen bölgelere ait görüntüler satın alınmıştır. Analizler yapılarak, ACTION-I ve ACTION-IV metodolojileri karşılaştırılmış ve Türkiye’ye uygulanacak metodolojiye karar verilmiştir.

1996 yılında, yapılan çalışmaları gözden geçirmek ve gelecekte yapılacak olanları planlamak amacıyla İngiltere NRSC firmasından Eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmıştır. MARS projesinin metodolojilerinin geliştirildiği Joint Research Center (JRC)’den bir uzman (Mr. J. Gallego) yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere DİE’ye gelmiştir. 42kmx42km’lik 24 test alanı “Türkiye Arazi Tabakalaması Çalışması sonrasında elde edilen tabakalardan seçilmiştir. Her dört tabakadan ayrı sayıda örnek seçilmiştir. Üç test alanında ve bir blokta alan çalışması yapılamamış ve bulutsuz görüntü elde edilememiştir. Bu yüzden, 1996 yılı tahıl ekili alan tahmini sonuçları 20 test alanı için iki farklı tarihli Landsat-TM görüntüleri kullanılarak yapılmıştır.

1997 yılında, daha önce seçilen 24 adet test alanı için çalışmalar herbir test alanından aynı sayıda örnek seçilerek yapılmıştır. Her test alanı için iki farklı tarihli Landsat-TM görüntüsü satın alınmıştır. Uygun zamanda bulunamayan Landsat-TM görüntüleri yerine ise, LISS-3 görüntüleri kullanılmıştır. Görüntülerin sınıflandırılması ile tahıl ekili alan tahminleri tüm Türkiye için yapılmıştır. Ve projenin DPT tarafından öngörülen beş yıllık süresi bu yılın sonunda dolmuştur.

1998 yılında ise, çalışma DİE’nin cari bütçesinden karşılanmak üzere devam ettirilmiştir. Alan çalışmaları 23 test alanında başarı ile gerçekleştirilmiştir. Görüntülerin satın alımı için ihaleye çıkılmışken hükümetin yeni ekonomi politikası sebebiyle her türlü harcama kalemine kısıt getirilince satın alma işlemi durmuş ve bu yıl için görüntülerden tahmin sonuçları verilememiştir.

 

http://www.die.gov.tr/TURKISH/UA/TURKISH/1Proje.html

Ekleme Tarihi
04.06.2009
Ekleyen Kişi
gidatarim2

Paylaş | |

>> Arşiv İçin Tıklayınız