Çiftçi Defteri
    TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
Şifre
Beni Hatırla    
Ş. Unuttum | Üye Ol
Bugün: 23 Eylül 2021 Perşembe
Haberler Yazarlarımız Basından Makaleler Günlük Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 Şuan Buradasınız: Ana Sayfa »  Tarım Tedarik »  GÜNLÜK » 
facebook
Twitter
  ANA SAYFA   
 Tarım Finansmanı
 Tarım Sigortası
 Hizmet Sektörü
 Fuarlar
 Tohum
 Gübre
 Zirai İlaç
 Mekanizasyon
 Sulama
 Fidan
 Diğer

Türk tohumculuğu meclis araştırması konusu oldu


Meclis Genel Kurulunda Tarım ve Köyişleri bakanlığının bütçe tasarısıyla ilgili konuşması sırasında cebinden koyun, keçi, inek maketleri çıkarınca, Kılıç’ın “Her cebinden bir hayvan çıkardı.
 
Şapkasından da tavşan çıkaracak diye bekledim” sözlerine cevaben söz alan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce’nin de, “Şapkadan tavşan çıkarma geride kaldı ama yumurtadan Ergenekon çıkaranları biliyoruz. Kerim Özkan, 9 yıldır milletvekili, şapkadan tavşan çıkarmaz ama Sayın Özkan, tarımda sizi cebinizden çıkarır, siyasetin profesörü, 9 yıldır siyasetçi, sizin daha 9 ay olmadı” demesine neden olan CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, tarım ve hayvancılığımızın gerçekleri üzerinde derin bilgi ve deneyimi bulunan eski bir veteriner hekimimiz. Özkan, tarım ve hayvancılık kapsamında, “ülkemizdeki tohumculuk sektörünün mevcut yapısı, üretimi, ithalatı, tüketimi, üreticinin sorunlarının ve çözüm yollarının belirlenmesi, destekleme yollarının araştırılması, idari ve kurumsal yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla” tohumculuğun sorunları zemininde Meclis’e bir Meclis Araştırması önergesi verdi.

Önergenin tam metni ve gerekçesi aşağıda KıvılcımHaber dostlarının bilgisine sunulur.TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ülkemizdeki tohumculuk sektörünün mevcut yapısı, üretimi, ithalatı, tüketimi, üreticinin sorunlarının ve çözüm yollarının belirlenmesi, destekleme yollarının araştırılması, idari ve kurumsal yasal düzenlemelerin yapılması, amacıyla İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince ekte yer alan gerekçeye istinaden bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Ramazan Kerim ÖZKAN

Burdur Milletvekili

GEREKÇE

Türkiye, nüfusunun sürekli artış göstermesi nedeniyle daha fazla bir nüfusu barındırmak ve beslemek zorunda olduğundan, gıda güvenliğinin sağlanması en temel gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Tohum üretim zincirinde yer alan faktörlerden yetiştirme tekniği, hasat, işleme, muhafaza ve kalite kontrollerinin tam olarak uygulanmadığı görülmektedir. Yetiştirme tekniği açısından tohumluk üreten özel kuruluşlarda sorunlarla karşılaşılmamaktadır. Ancak üretimin daha fazla yapıldığı türlerde ve çiftçi seralarında da üretim yapılıyor olması bazı dezavantajları da beraberinde getirmektedir.

Tohumculuk sektöründe bir kanun ve çok sayıda yönetmelik ve mevzuat uygulaması yapılmaktadır. Gerek Dünya Ticaret Örgütünün uyguladığı dünya ticaretinin daha çok serbestleştirilmesi politikası, gerekse Uluslararası Tohum Federasyonunun ticarette koyduğu kuralların uygulanması sırasında başta zirai karantina olmak üzere, tohumculukla ilgili uygulanan politikalar tohumculuğun gelişmesini teşvik edecek ve destekleyecek durumda değildir.

Tohumculukta destek sistemi faydalı olmaktadır. Desteklerin stratejik ürünlerde, sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılmasında bir tedbir olarak kullanılmasına devam edilmesi önem arz etmektedir. Destekten faydalanacak olan özel sektör kuruluşlarının belirli kriterlere sahip olması, daha titiz bir şekilde kontrol edilmelidir. Tarımsal üretimde kaliteli tohum kullanılması, hem tarımsal işletmeler hem de bölge ve ülke ekonomileri açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Türkiye zengin bir tarım potansiyeline sahip olmasına rağmen, bazı temel bitkisel ürünlerde bile kendi kendine yeterli olma özelliğini korumakta zorlanmaktadır. Gelecek yıllarda en azından nüfus ve talep veya talep artışına paralel ilerlemeler gerçekleştirmesi için verim yönünden olduğu kadar ürün kalitesi yönünden de rekabet gücü yüksek bitkilerin yetiştirilmesi zorunlu hale gelmektedir. Bu nedenle;

Türkiye tarımının yapması gereken atılımları gerçekleştirebilmesi için tohumluk ve tohumculuk endüstrisine daha çok önem verilmesi kaçınılmazdır. Tohumculuk sektöründe, Türkiye’nin büyük tarım potansiyeli, alternatif ürünleri ve tohumculuk için uygun ekolojik şartları ve bölgesel konumun elverişliliğine karşın verim azalmaktadır. Sürekli dışardan tohum ithal etmek yerine yeni çeşit geliştirmek için araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması gereklidir. Ekim zamanı ve kullanılan yöntemlerin doğru seçilmemesi, çeşit ve tohumluk seçimindeki hatalar ve yöresel yetiştirme tekniklerinin ortaya konulmaması tohumluktaki verimsizliğe yol açmaktadır. Sertifikalı tohum fiyatlarının yüksekliği çiftçinin kaliteli üretim yapmasını engellemekte, çiftçilerimizin sertifikalı tohumluk kullanım oranlarının artırılmaması nedeniyle de, üretimden beklenen verim alınamamaktadır. Yerli tohumculuk endüstrisi geliştirilebilir, bu konuda dışa bağımlılık azaltılabilir, yerli üretim teknolojisi ihtiyaca cevap verebilecek hale getirilebilirse, tohumculuk sektörü ile ilgili verimlilik de artacaktır.

Türkiye’nin ekilebilen alanlarını, , genişletmek mümkün görünmediğine göre bu alanlardan elde edilecek ürünün artırılmasında birinci faktörün kaliteli tohumluk olduğu kaçınılmazdır. Büyük bir tarımsal potansiyele sahip olan Türkiye ihracatının düşük olması; yasal ve bürokratik engellerin fazla olduğunu, sertifikalı tohum kullanımında gerekli eğitim, yayım çalışmalarına gereken önemin verilmediğini göstermektedir. Tohumculuk sektörünün dış ticarete olan katkısı hesaplanırken büyük kısmı ithal tohumdan elde edilen bitkisel ürün özellikle yaş sebze, konserve ve dondurulmuş sebze ihracatından elde edilen yıllık dış satım gelirinin dikkate alınması gerekir. Ancak burada ülkemizin bitkisel üretim potansiyeline rağmen mevcut tohum pazarı iç talep yetersizliğinden dolayı düşüktür. Bu nedenle tohumculukla ilgili politikalar belirlenirken Türkiye’nin bitkisel üretimi için gerekli tohumlukların yanı sıra dış satıma yönelik tohumlukların üretilmesi hedeflenmelidir.
 
 
 
 
 
 
 

Ekleme Tarihi
16.12.2011
Ekleyen Kişi
şahin yaylacı

Paylaş | |

>> Arşiv İçin Tıklayınız