Çiftçi Defteri
    TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
Şifre
Beni Hatırla    
Ş. Unuttum | Üye Ol
Bugün: 29 Kasım 2020 Pazar
Haberler Yazarlarımız Basından Makaleler Günlük Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 Şuan Buradasınız: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gıda
 İçecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvancılık
 Su Ürünleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarım
 Çevre, Enerji
 Bilişim, Teknoloji
 Tarım Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarımsal Desteklemeler
sarmalık tütün 

FİRMALAR, YAPRAK SİGARA KAĞIDI, MAKARON VEYA SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN İLE FİLTRELERİ, TAPDK'DAN İZİN ALMAKSIZIN, SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN MAMULÜ ÜRETİCİLERİ, TOPTAN VE PERAKENDE SATICILAR İLE TÜKETİCİLERE SATAMAYACAK -SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN MAMULÜ ÜRETİCİLERİNE SATMAK VEYA İHRAÇ MAKSADIYLA MAKARON ÜRETİM İZNİ ALAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER, EN GEÇ 6 AY İÇİNDE TAPDK'YA MÜRACAAT EDEREK, ÜRETİM VE FAALİYET İZNİ UYGUNLUK BELGESİ ALMALARI GEREKECEK


ANKARA (A.A) - Firmalar yaprak sigara kağıdı, makaron veya sarmalık kıyılmış tütün ile filtreleri, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) izin almaksızın, sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticileri ile diğer sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere toptan ve perakende satıcılar ile tüketicilere satamayacak. Kuruma bildirimde bulunmaksızın da ihraç edemeyecekler. 
 
     Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun ''Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi,Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
     Buna göre, yönetmelikte geçen birim paket, firma, koruyucu madde, Kurul, makaron, sarmalık kıyılmış tütün ve yaprak sigara kağıdı yeniden tanımlandı. 
 
     Yönetmeliğe göre, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, 4 Kasım 2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Kurumdan Tesis Kurma ve Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlar tarafından üretilecek. 
 
     Yaprak sigara kağıdı veya makaronlarda (Sarmalık kıyılmış tütün mamulü tüketiminde kullanılan içi boş sigara tüpü) kullanılan kağıt, ilgili mevzuatında belirtilen standartlara uygun olmak zorunda olacak. Makaronlarda kullanılan filtreler, selüloz asetat (tow) dışında başka bir maddeden imal edilemeyecek. Yaprak sigara kağıdı veya makaron üretiminde kullanılan boya maddeleri, gıda mevzuatına uygun gıda boyası cinsinden olacak. 
 
     Firmalar, makaron üretim tesisi kurulması aşamasında hesaplanan Tesis Kurma ve Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi bedelleri toplamını Kurum hesabına yatırıp Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi almaları kaydıyla, üretim tesislerinde bulunan makaron imalat makinelerinden elde ettikleri ihtiyaç fazlası makaronları sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine satabilecek veya ihraç edebilecek. 
 
     Firmaların tesis kapasitesini artıracak şekilde, mevcut makine kapasitelerini yükseltme veya kıyım makinesi, filtre çubuğu imalat, yaprak sigara kağıdı ya da makaron imalat makinesi ilave etme talepleri, Kurum uzmanlarınca düzenlenecek olabilirlik raporunun olumlu olması şartı ile Kurum iznine bağlı olacak. Olabilirlik raporu, tesisin üretim kapasitesi, firmanın geçmiş yıllardaki üretim, satış, ithalat ve ihracat miktarları ve piyasa riskleri göz önünde bulundurularak hazırlanacak. 
     
     -AMBALAJLAMA VE PİYASAYA ARZ- 
     
     Sarmalık kıyılmış tütün mamulü, yirmi gramdan az, bin gramdan fazla olmamak kaydıyla her bir gram tütün için en az bir adet, en fazla iki adet makaron veya yaprak sigara kağıdı ile birlikte aynı birim paketlerde piyasaya arz edilecek. 
     Miktar şartlarına uyulması kaydıyla, sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretimi yapanların talebi halinde sarmalık kıyılmış tütün mamulü ile makaron veya yaprak sigara kağıdının ayrı paketler halinde birlikte piyasaya arz edilmesine Kurum tarafından izin verilebilecek. Bu durumda makaron ve yaprak sigara kağıdı paketinin görünebilir tüm dış yüzeyleri beyaz renkte olacak, üzerinde belirtilen ibareler dışında başka ibare bulunmayacak. 
 
     Ayrı paketler halinde ancak birlikte piyasaya arz edilmesine Kurumca izin verilen; sarmalık kıyılmış tütün mamulü birim paketinin üzerinde, ''?. adet makaron/yaprak sigara kağıdı ile birlikte piyasaya sunulmuştur'', makaron ve yaprak sigara kağıdı paketinin üzerinde ise, '' ?. gramlık ??.. markalı sarmalık kıyılmış tütün mamulünden ayrı olarak satılamaz'' ibaresi bulunacak. Bu ibareler, sökülemez nitelikte olması şartıyla yapıştırılmak suretiyle de konulabilecek. 
 
     İhraç amacıyla üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamullerinde bu belirtilen şartların varlığı aranmayacak. 
 
     Yönetmelik hükümlerine göre sarmalık kıyılmış tütün mamullerini üretmek ve piyasaya arz etmek isteyenler, Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile getirilen şartlara uymak zorunda olacak. 
 
     Firmalar yaprak sigara kağıdı, makaron veya sarmalık kıyılmış tütün ile filtreleri; Kurumdan izin almaksızın sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticileri ile diğer sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere toptan ve perakende satıcılar ile tüketicilere satamayacaklar. Kuruma bildirimde bulunmaksızın da ihraç edemeyecekler. 
     Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde ilgili kanun maddesindeki cezai ve idari yaptırımlar ile idari yaptırımlar uygulanacak. 
     
     -GEÇİCİ MADDELER- 
     
     Yönetmelikte belirtilen şartlara uymadan, sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine makaron satan ya da ihracat yapan firmaların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için Makaron Üretim Tesisi kurulmasında hesaplanan Uygunluk Belgesi bedelleri toplamını Kurum hesabına yatırıp, Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi almaları gerekecek. 
 
     Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine satmak veya ihraç maksadıyla makaron üretim izni alan gerçek ve tüzel kişiler, en geç altı ay içinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna müracaat ederek, ilgili kurul kararı kapsamında belge bedeli ödemeksizin Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi almaları gerekecek. 
 
     Söz konusu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütecek. 
     Yönetmelik, yürürlüğe girdi. 

Ekleme Tarihi
12.07.2011
Ekleyen Kişi
şahin yaylacı


Link: Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulleri Üretimi Yönetmeliği...
  HABERLER
>> Arşiv İçin Tıklayınız