Çiftçi Defteri
    TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
Şifre
Beni Hatırla    
Ş. Unuttum | Üye Ol
Bugün: 04 Aralık 2020 Cuma
Haberler Yazarlarımız Basından Makaleler Günlük Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 Şuan Buradasınız: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gıda
 İçecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvancılık
 Su Ürünleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarım
 Çevre, Enerji
 Bilişim, Teknoloji
 Tarım Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarımsal Desteklemeler

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK -TÜTÜN MAMULLERİ ÜRETİMİYLE İLGİLİ TESİSTE, TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN İZİN VERİLENLERİN VEYA UYGUN BULUNANLARIN DIŞINDA HERHANGİ BİR ÜRETİM YAPILAMAYACAK -AMBALAJLARI ÜZERİNDE BULUNAN ÜRÜN BİLGİLERİ İLE BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA VEYA BENZERİ İŞARETLERİN İÇERDİĞİ BİLGİLERİN FARKLI OLMASI HALİNDE, BU ÜRÜNLERİ ÜRETEN VEYA İTHAL EDENLER, 2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS VE 5 BİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILABİLECEK -TİCARİ AMAÇLA SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN ÜRETENLER İLE SATAN VEYA SATIŞA ARZ EDENLERE ÜRETTİKLERİ, SATTIKLARI VEYA SATIŞA ARZ ETTİKLERİ TÜTÜN MİKTARINA GÖRE 250 LİRA İLE 5 BİN LİRA ARASINDA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEKANKARA (A.A) - Tütün mamulleri üretimiyle ilgili tesiste, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından izin verilenlerin veya uygun bulunanların dışında herhangi bir üretim yapılamayacak.
 
     TAPDK'nın, ''Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
     Buna göre, tütün mamulleri üretimiyle ilgili üretim tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, T.C. Kimlik Numarası ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadığına ve TAPDK tarafından düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair beyanını, istenen diğer belgelerle birlikte TAPDK'ya iletecek.
 
     Tütün mamulleri üretimiyle ilgili tesiste, TAPDK tarafından izin verilenlerin veya uygun bulunanların dışında herhangi bir üretim yapılamayacak.
     Piyasaya arz ve ihracat amacıyla üretilen tütün mamulleri, mamul ambarının birbirinden ayrılmış bölümlerinde, mamulat çeşidi bazında sınıflandırılmasına ve denetimlerde sayılmasına imkan verecek şekilde depolanacak.
 
     Marka veya lisans hakkını ortadan kaldıracak nitelikte marka tescili ve lisans sözleşmesinde meydana gelen değişikliklerde, söz konusu değişikliğin geçerli olduğu tarih itibariyle Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılacak. Belge iptal tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünler piyasada bulunabilecek.
 
     Belirtilen hallerin dışında Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin iptali istemiyle Kuruma yapılan başvurular en geç 60 gün içinde karara bağlanacak, alınan kararda aksi bir süre belirtilmemiş ise kararın bildirim tarihi itibariyle belge iptal edilmiş sayılacak. Belge iptal tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünler piyasada bulunabilecek.
 
     İhraç amaçlı tütün mamullerinin üretimi öncesinde marka tescil belgesinin, markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması halinde ise marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının devrine ilişkin lisans sözleşmesinin Kuruma ibrazı zorunlu olacak.
    
     -Adli ve idari cezalar-
    
     Yönetmeliğin 25 inci maddesinin, birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci fıkrasının (ç) bendi değiştirilerek, ikinci fıkraya (e) bendi eklendi. Aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkraları da değiştirildi. Buna göre, ambalajları üzerinde bulunan ürün bilgileri ile bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin içerdiği bilgilerin farklı olması halinde, bu ürünleri üreten veya ithal edenler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilecek.
     Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kağıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz edenlere 5 bin lira idari para cezası verilecek.
 
     Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere ürettikleri, sattıkları veya satışa arz ettikleri tütün miktarına göre 250 lira ile 5 bin lira arasında idari para cezası verilecek.
 
     İlgili kanunlara aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara, Kurumun düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda faaliyete ilişkin hiçbir belge verilmeyecek, verilmiş olanlar Kurumca iptal edilecek. Mahkemece verilecek mahkumiyet kararında, kararın kesinleşmesine kadar faaliyete ilişkin tüm belgelerin askıya alınmasına da karar verilecek. Yargılama sonuna kadar üretici ve ithalatçılara yetkili idarece uygun görülecek miktarda bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretler verilebilecek. Söz konusu fiillerin kamu sağlığını veya tütün ve alkol piyasasının güvenliğini bozucu nitelikte olması halinde, yargılama sürecinde yetkili mahkemece mevcut delil durumuna göre belgelerin askıya alınmasına tedbiren karar verilecek.

Ekleme Tarihi
16.10.2011
Ekleyen Kişi
gidatarim2


Link: Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticareti Yönetmeliğinde Değişiklik
  HABERLER
>> Arşiv İçin Tıklayınız