Çiftçi Defteri
    TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
Şifre
Beni Hatırla    
Ş. Unuttum | Üye Ol
Bugün: 29 Kasım 2020 Pazar
Haberler Yazarlarımız Basından Makaleler Günlük Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 Şuan Buradasınız: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gıda
 İçecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvancılık
 Su Ürünleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarım
 Çevre, Enerji
 Bilişim, Teknoloji
 Tarım Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarımsal Desteklemeler
sigara tütün 

Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2)

EYLEM PLANI ÇERÇEVESİNDE, SUÇUN ÖNLENMESİ, VERGİ KAYBININ AZALTILMASI İLE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ PİYASASININ KONTROL ALTINDA TUTULMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YAPILACAK -TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞININ BOYUTLARI BELİRLENEREK, SINIR İLLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE VE ŞEHİRLERDEKİ YASA DIŞI TİCARETİN BOYUTUNUN TESPİTİ, TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞI ORGANİZASYONLARININ VE SUÇ YÖNTEMLERİNİN DEŞİFRE EDİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK -TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞININ ULUSLARARASI BAĞLANTILARI TESPİT EDİLEREK, ÜLKEYE GİRİŞİ ESNASINDA YURT İÇİNDE DAĞITIMI YAPILMADAN TOPLU YAKALAMALARA AĞIRLIK VERECEK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

ANKARA (A.A) - Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde, suçun önlenmesi, vergi kaybının azaltılması ile tütün ve tütün mamulleri piyasasının kontrol altında tutulması amacıyla çalışmalar yapılacak.
 
     Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2011-2013) açıklandı. Eylem Planı, bu alandaki kaçakçılığı önlemeye yönelik olarak, konuya ilişkin mevzuat ve uygulama sorunları ile çözüm önerilerini de ortaya koymak suretiyle, hedefler doğrultusunda hazırlanan eylemlerden oluşuyor.
 
     Eylem Planı'na göre, vergi kaybının azaltılması ile tütün ve tütün mamulleri piyasasının kontrol altında tutulması amacıyla çalışmalar yapılacak, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının boyutları belirlenecek. Bu sektördeki yasal ticaretin hacmi ile sınır illeri başta olmak üzere, yüksek riskli bölge ve şehirlerdeki yasa dışı ticaretin boyutunun tespiti, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı organizasyonlarının ve suç yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar da yürütülecek. Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı suçunun uluslararası bağlantılarının tespit edilmesi ve kaçak ürünlerin ülkeye girişi esnasında yakalanmasına yönelik etkinliğin artırılması da sağlanacak.
 
     Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerinin ve bu gelirlerin terör örgütlerinin finansmanında kullanımının tespitine ve engellenmesine yönelik çalışmaları da öngören Eylem Planı'na göre, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı suçu ile mücadelede caydırıcılığın ve etkinliğin artırılması amacıyla gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacak, mücadeleci personelin moral ve motivasyonu artırılacak. Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılabilmesi amacıyla mücadeleci kurum ve kuruluşların fiziksel ve teknik donanım ihtiyaçları karşılanacak ve personel kapasiteleri artırılacak.
 
     Planda, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kaçakçılık suçunu işleyen kamu görevlilerine yönelik caydırıcı önlemlerin artırılmasının, bandrollü ürün izleme sisteminin geliştirilerek etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasının, kaçak tütün ve tütün mamullerindeki kullanım eğilimini azaltmak amacıyla kamuoyunu bilinçlendirecek çalışmaların ve tanıtım programlarının hazırlanarak uygulanmasının, ruhsatlı ve ruhsatsız bayiler ile seyyar satıcılarda yasa dışı ticarete konu tütün ve tütün mamulleri satışının engellenmesine yönelik çalışmaların yapılması da hedefleniyor.
 
     Tütün üretimi ve ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi, yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretine neden olan veya kolaylaştıran yan faaliyetlerin kontrol altına alınmasının da yer aldığı planda, bu faaliyetlerden mevzuata aykırı olanların engellenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hedefler arasında bulunuyor.
    
     -Eylemler-
    
     Planda yer alan eylemler ise şöyle sıralanıyor:
 
     -Komşu ülkelerden Türkiye'ye gönderilen veya Türkiye üzerinden transit geçişe konu edilen tütün ve tütün mamullerinin (2010 ve 2011 yılları dahil) yıllık bilgileri, Maliye Bakanlığı bünyesinde; oluşturulacak bir ekip tarafından komşu ülkelerden temin edilerek, bu bilgiler gümrük beyanlarında yer alan bilgilerle kıyaslanacak. Suç unsurları tespit edilirse gereği yapılacak.
 
     -Kaçak tütün mamullerinin Türkiye'ye giriş güzergahı ve sınırlarda bulunan il birimleri ile periyodik olarak eğitimler düzenlenecek ve bilgi paylaşımı sağlanacak.
     -Tütün ve tütün mamullerine ilişkin tüm ithalat, ihracat, taşımacılık ve transit geçiş bilgileri mücadeleci kuruluşların paylaşımına sunulacak.
     -Tütün ve tütün mamulleri sektöründeki üretim, yurt içi satış, ithalat, ihracat ve transit geçiş bilgilerinin analiz edildiği çalışmalar yapılarak, suçla mücadeleye katkısı olabilecek hususlar paylaşılacak.
 
     -Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının uluslararası bağlantıları tespit edilerek, ülkeye girişi esnasında yurt içinde dağıtımı yapılmadan toplu yakalamalara ağırlık verecek çalışmalar yapılacak.
 
     -Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığındaki yöntemler ilgili kurum ve kuruluşlar arasında paylaşılarak suçla mücadelede etkinliğin artırılması sağlanacak.

     -Gümrük kapısı olmayan kara ve deniz sınırlarından kaçak tütün ve tütün mamulleri girişinin engellenmesi amacıyla önleyici tedbirler ortaya konularak, uygulanacak.
 
     -Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI) ve diğer uluslararası kuruluşlardan suçla mücadelede değerlendirilebilecek bilgilerin temin edilmesi sağlanacak.
 
     -Gümrüksüz satış mağazalarından yapılan tütün ve tütün mamulü satışları konusunda etkin denetim yöntemleri geliştirilerek, bu alanlar elektronik takip sistemleri aracılığıyla sürekli izlenecek.
 
     -4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gözden geçirilecek ve suçla mücadeleye katkı sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacak.
 
     -Adli süreçte, ekspertiz raporlarında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak tütün eksperlerinin eğitimi ve sertifikalandırılması ile ilgili düzenlemeler yapılacak.
 
     -213 sayılı Vergi Usul Kanunu gözden geçirilecek ve suçla mücadeleye katkı sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacak.
 
     -4733 ve 5607 sayılı Kanunlar kapsamında verilen ikramiyelere ilişkin düzenlemeler suçla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik olarak gözden geçirilecek.
 
     -Mücadeleci kurum ve kuruluşların kaçakçılıkla mücadelede etkinliğinin artırılması amacıyla ihtiyaç duyulan fiziksel ve teknik donanım ile personel eksikliği giderilecek.
 
     -Görevi kötüye kullanarak kaçakçılık suçunu işleyen kamu görevlilerinin tespitine ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasına yönelik ortak çalışmalar yapılacak.
     -Bandrollerin gerçek olup olmadığının kolaylıkla ayırt edilebilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
 
     -Kaçak tütün ve tütün mamullerinin kullanım eğilimini azaltmak amacıyla kamuoyunu bilinçlendirecek çalışmalar ve tanıtım programları hazırlanarak uygulamaya konulacak.
 
     -TAPDK'dan satış belgesi almamış iş yerlerinin tespiti ve gerekli yasal işlemlerin yapılması sağlanacak.
 
     -Görevli kamu personelinin yapacağı denetimlerde, TAPDK tarafından verilen satış belgelerinin varlığı ve/veya geçerliliğinin tespit edilmesine yönelik verilerin SMS gibi iletişim araçlarının kullanılması suretiyle elde edilmesine imkan sağlanacak.
 
     -Tezgah, büfe gibi yerlerde yapılan kaçak tütün ve tütün mamulleri satışlarının engellenmesine yönelik olarak mahalli idare birimlerinin etkinliği sağlanarak artırılacak ve idari yaptırımların etkin şekilde uygulanması sağlanacak.
 
     -Sözleşme dışı üretilen tütünler ile sözleşmeli üretildiği halde akdi alıcısına verilmeyen tütünlerin tespiti, izlenmesi ve bu tütünlerin kayıt dışı naklinin ve ticarete konu edilmesinin engellenmesine yönelik yasal, idari ve diğer tedbirlerin alınması sağlanacak.
 
     -Kayıt dışı sarmalık kıyılmış tütün ticaretinin yasal zemine çekilmesine yönelik tedbir ve teşvikleri içeren mevzuat ve uygulamaların hayata geçirilmesine ve mevzuata aykırı şekilde sarmalık kıyılmış tütün ticaretinin önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınacak.
 
     -Ülke içindeki ticari faaliyetlerde; depolama, nakliye ve satış aşamalarında tütün ve tütün mamullerinin diğer ürünlerden farklı ve ayrıştırılmış şekilde ticarete konu edilmesine yönelik idari ve diğer tedbirler alınacak.
    
     -İzleme ve değerlendirme-
    
     Eylem planında yer alan her bir eylem ile ilgili gerçekleşmeler, koordinatör kuruluşlarca üçer aylık dönemler halinde takip edilerek Gelir İdaresi Başkanlığı'na raporlanacak.
 
     Eylem Planı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecek, gerek duyulan hallerde ise diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da işbirliği yapılacak.
     (Bitti)

Ekleme Tarihi
28.10.2011
Ekleyen Kişi
şahin yaylacı


Link: Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2)
  HABERLER
>> Arşiv İçin Tıklayınız