Çiftçi Defteri
    TÜRKİYENİN EN GÜVENİLİR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
Şifre
Beni Hatırla    
Ş. Unuttum | Üye Ol
Bugün: 28 Ocak 2021 Perşembe
Haberler Yazarlarımız Basından Makaleler Günlük Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 Şuan Buradasınız: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gıda
 İçecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvancılık
 Su Ürünleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarım
 Çevre, Enerji
 Bilişim, Teknoloji
 Tarım Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarımsal Desteklemeler

TMO makbuz ve ürün senedi karşılığı kredi kullandırmaya başladı!
 
 TMO’dan Üretici, Kooperatif, Tüccar ve Sanayicilere Duyuru
2012/2013 Döneminde Makbuz Senedine Dayalı Krediler
 
2012/2013 döneminde, TMO Genel Müdürlüğü ile çerçeve sözleşme imzalayan bankalar tarafından üretici, üretici kooperatifleri, tüccar ve sanayicilere kullandırılacak makbuz senedine dayalı kredilere ilişkin bazı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

İşbu duyuru bilgilendirme amaçlı olup, makbuz senedine dayalı kredi kullanılmasına ilişkin tarafları bağlayıcı hükümler, TMO mevzuatında ve TMO ile bankalar arasında bu konuda imzalanan sözleşmelerde yer almaktadır.

1- Kredi Kullanabilecek Kişiler
 
“Emanet Alım” kuralları kapsamında TMO depolarına ürün (2012 yılı mahsulü buğday ve alım fiyatı açıklanması halinde arpa) teslim eden;

• Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptıran hububat üreticileri

• Üreticilerin ortak olduğu kooperatif ve birlikler
• Tüccar ve sanayiciler

İlgili TMO işyerlerinden aldıkları makbuz senetlerine dayalı olarak bankalardan kredi kullanabilecektir.

2-Kredi Süresi Boyunca Ürünlerin Teminatta Kalması

Makbuz senedine dayalı kredi uygulamasında, ürünleri temsil eden makbuz senetlerinin bankaya ciro ve teslim edilmesinden sonra kredi kullanılabilmektedir. Banka, kendisine ciro ve teslim edilen makbuz senetlerini teminat olarak alıp kredi açmaktadır. Bu nedenle, kredinin vadesi boyunca, kredi kullanan kişinin makbuz senetlerinde yer alan ürünler üzerinde hiçbir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır.


Kredi kullanan kişi, bankaya kredi borcunu tamamen kapatıp, bankadan makbuz senetlerini aldığı takdirde, krediye konu ürünler üzerinde tasarruf yetkisine sahip olacaktır.

Kullanılan kredi vadesinde kapatılmadığı takdirde, ürünlerin mülkiyeti alacaklı bankaya geçecektir. Banka, krediye konu makbuz senetlerini TMO’ya ibraz edecek, TMO bu duyurunun 4. maddesinde yer alan kanuni ve özel kesintileri yaparak, net ürün bedelini bankaya ödeyecektir.

3-Kredi Kullanılabilecek Bankalar

Her alım dönemi başlangıcında TMO ile müracaat eden bankalar arasında Makbuz Senedine Dayalı Kredi kullandırımı hususunda ‘’Çerçeve Sözleşme’’ imzalanmaktadır. Söz konusu bankaların listesi TMO web sitesinde ve TMO işyerlerinde ilan edilmektedir.


Kredi işlemlerinin hızla gerçekleşmesi ve kredi takibinin kolaylıkla yapılabilmesini teminen; kredi kullanılacak banka tercih edildikten sonra, bu bankanın makbuz senedini tanzim eden TMO işyerine en yakın şubesine müracaat edilmelidir.

Ancak, istenildiği takdirde seçilen bankanın herhangi bir şubesine müracaat etmek de mümkündür.

4-Kullanılabilecek Kredi Tutarı

Bir makbuz senedinin hangi tutarda kredilendirileceği, TMO ile bankalar arasında imzalanan çerçeve sözleşmelerin IV-8. maddesi doğrultusunda tespit edilmektedir.

Çerçeve sözleşmelere göre; bankalar öncelikle makbuz senedinin net değerini hesaplamakta, bu tutar üzerinden faiz oranı ve kredi süresi dikkate alınarak, açılacak kredi tutarı tespit edilmektedir. Hesaplama tablosu aşağıdadır.


 
Örnek: 200.000 TL değerinde 300 tonluk buğday için yapılan hesaplama aşağıda verilmiştir.
 
 
Bankalar, çerçeve sözleşmede yer alan hükümlere göre tespit edilen maksimum kredi tutarını aşamayacaktır. Ancak hesaplanan tutarın daha altında bir kredi açmakta serbest olacaktır.

Hesaplama tablosunun örneği kuruluşumuzun web sayfasında (www.tmo.gov.tr) yayımlanmaktadır.5- Kredilerin Faiz Oranı, Komisyon ve Masrafları ile Vadeleri

• Faiz Oranı: Kredi faiz oranı kullandırım tarihindeki aynı vadeli TRLIBOR faiz oranına 1,5 puan (birbuçuk puan) eklenmesi suretiyle bulunan faiz oranını aşmayacaktır. Banka ve kredi kullanan anlaştığı takdirde daha düşük bir faiz oranı tespit edebilecektir. TRLIBOR faiz oranları www.trlibor.org web sayfasında, ‘’Veriler’’ başlığı altında yılın
tüm günleri için detaylı şekilde yayımlanmaktadır. Bu faiz oranlarından, kredi vadesine en yakın vade için ilan edilen ve ‘’Ask’’ sütununda bulunan oranlar kullanılacaktır.

• Komisyon ve Masraflar: Açılan kredi tutarı üzerinden %0,5’i (bindebeş) aşmayacaktır.
• Vade: Açılan kredilerin vadeleri 01/01/2013 ila 20/04/2013 tarihleri arasında olacaktır. Ancak krediyi kullanan istediği takdirde, hiçbir ek faiz ve masraf, komisyon vb. ödemeden, kredisini vadesinden önce kapatabilecektir. Bu husus, banka ile kredi kullanan arasında imzalanacak kredi sözleşmelerine mutlaka yazılmalıdır.

6- Kredi İçin Banka İle Ayrıca Sözleşme İmzalanması

TMO ile bankalar arasında imzalanan her bir sözleşme ‘’Çerçeve Sözleşme’’ niteliğindedir. Makbuz senedine dayalı kredi alanlar, ilgili banka ile bu çerçeve sözleşmelerde belirlenen hususlara aykırı şartlar içermeyen kredi sözleşmelerini ve bankanın gerekli gördüğü diğer kredi dokümanlarını ayrıca imzalayacaktır.


7- Kredilere Sağlanan Teşvikler

Bakanlar Kurulu Kararı ile makbuz senedine dayalı kredilere bazı avantajlar sağlanmıştır.


• Kredilerde KKDF kesintisi oranı %0’dır.
• Kredilerin faiz oranı üzerinden alınan BSMV %1’dir.

8- Faiz Desteği

2012/2013 döneminde buğday/arpa makbuz senetlerine dayalı olarak kullanılacak kredilere faiz desteği ödenmeyecektir.


Örneklerin Bağlayıcı Olmaması

İşbu duyuruda yer alan örneklerdeki oranlar, tutarlar ve hesaplamalar; ilgililere genel olarak yardımcı olmak amacıyla verilmiş olup, TMO’yu, kredi kullananı ve kredi vereni bağlayıcı nitelikte değildir ve böyle yorumlanamaz.


Detaylı Bilgi Sağlanması

TMO işyerlerine ve çerçeve sözleşme imzalayan bankaların şubelerine gerekli bilgiler aktarılmıştır. Ayrıca, TMO web sitesinden (www.tmo.gov.tr) ve aşağıdaki telefonlardan detaylı bilgi temin edilebilir.Dilek GÜVENİR : 312- 416 31 69 e-mail : dilek.guvenir@tmo.gov.tr
Engin ÖZDEMİR : 312- 416 31 73 e-mail : engin.ozdemir@tmo.gov.tr

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekleme Tarihi
09.08.2012
Ekleyen Kişi
Celil PAKSOY

Etiketler: TMO makbuz ve ürün senedi karşılığı kredi kullandırmaya başladı, gıda tarım
Link: TMO makbuz ve ürün senedi karşılığı kredi kullandırmaya başladı!
  HABERLER
>> Arşiv İçin Tıklayınız