ifti Defteri
    TRKYENN EN GVENLR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
ifre
Beni Hatrla    
. Unuttum | ye Ol
Bugn: 06 Haziran 2023 Sal
Haberler Yazarlarmz Basndan Makaleler Gnlk Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 uan Buradasnz: Ana Sayfa »  Tarm Tedarik »  Hizmet Sektr »  HABERLER » 
facebook
Twitter
  ANA SAYFA   
 Tarm Finansman
 Tarm Sigortas
 Hizmet Sektr
 Fuarlar
 Tohum
 Gbre
 Zirai la
 Mekanizasyon
 Sulama
 Fidan
 Dier
 


Hazineye Ait Tarm Arazileri Sata Çkarlyor

AYDIN (HA) - Aydn Defterdarl, Özel kanunlar kapsamnda deerlendirilmesi gerekmeyen ve kadastrosu yaplm hazineye ait tarm arazilerini sata çkard.
 
Aydn Defterdarlndan yaplan yazl açklamada: “Belediye ve mücavir alan snrlar dnda bulunan tarm arazileri, kamu hizmetine ayrlmam veya bu amaçla kullanlmayan, belediye ve mücavir alan snrlar dnda kamu kurum ve kurulularnn hazrladklar planlarda tarmsal amaca ayrlan, deniz ky kenar çizgisinden 5 bin metre uzaklkta olan, tabii ve suni göl ky kenar çizgisinden 500 metre uzaklkta olan, çme suyu amaçl barajlarn mutlak ve ksa mesafeli koruma alanlar dnda kalan, özel kanunlar kapsamnda deerlendirilmesi gerekmeyen, kadastrosu yaplm olan hazineye ait tarm arazileri sata çkarlyor. Tarm arazilerinin satnda; sat bedeli; rayiç bedelin yüzde 50 'si, sat bedelinin; pein ödenmesinde yüzde 20 indirim, sat bedelinin; en az yarsnn ödenmesinde yüzde 10 indirim, 6 yl 12 eit faizsiz taksit, son 5 yl çin tahsil edilen ecrimisil ve kira bedeli sat bedelinden mahsup, imkan bulunmaktadr” denildi.

Satn alma hakknda kimlerin yararlanaca konusunda da bilgiler verilirken açklamada, u ifadeler kullanld: “31 Aralk 2011 tarihi itibari ile en az 3 yldan beri kiralayan ve kira sözlemesi halen devam eden kiraclar, 31 Aralk 2011 tarihi itibari ile en az 3 yldan beri tarmsal amaçl kullanan ve kullanm halen devam eden kullanclar, hissedarlar, idarece tespit ve tebli edilen sat bedelini itiraz etmeksizin kabul etmeleri artlar ile dorudan sat hakkndan yararlanabilecektir”
 
Satn alma konusunda bavuru srasnda istenilen belgeler ise u ekilde oluuyor: “Satn alma talebini içeren dilekçe, nüfus cüzdan fotokopisi, varsa ecrimisil ihbarnamesi veya ödendiine ilikin belge örnei, tüzel kiiler için, ayrca tanmaz tasarrufuna yetkili olduunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri, payl tanmazlarda payda, kirac veya kullanclarnn, hazine payn satn almak istemeyen paydalardan alacaklar noter onayl muvafakatname istenilecektir. Bavurular tanmazn bulunduu defterdarlk veya mal müdürlüklerine yaplacak olup son bavuru tarihi 28 Mart Pazartesi günüdür. lgililere, hak sahiplerine, kamuoyuna önemle duyurulur”
 
 
 

Ekleme Tarihi
29.01.2014
Ekleyen Kii
zgr evik

Etiketler: Hazineye Ait, Tarm Arazileri, Sata karlyor, tarm
Link: Hazineye Ait Tarm Arazileri Sata karlyor
  HABERLER
>> Ariv in Tklaynz