ifti Defteri
    TRKYENN EN GVENLR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
ifre
Beni Hatrla    
. Unuttum | ye Ol
Bugn: 03 Haziran 2023 Cumartesi
Haberler Yazarlarmz Basndan Makaleler Gnlk Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 uan Buradasnz: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gda
 ecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvanclk
 Su rnleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarm
 evre, Enerji
 Biliim, Teknoloji
 Tarm Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarmsal Desteklemeler
Sulama birlikleri kanunu grev alan iinde birden fazla birlik kurulamayacak 

SULAMA BRLKLER KANUNU -GÖREV ALANI ÇNDE BRDEN FAZLA BRLK KURULAMAYACAK -BRLK MECLS ÜYEL SEÇMLERNDE ARAZ BÜYÜKLÜÜNE GÖRE OY KULLANILACAK, ANCAK OY HAKKI 5' GEÇEMEYECEK -SULAMA BRLKLER, 18 AY ÇNDE DURUMLARINI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOULLARA UYGUN HALE GETRECEK

ANKARA (A.A) - Sulama Birlikleri Kanunu, Resmi Gazete'nin bugünkü saysnda yaymlanarak, yürürlüe girdi. 

     Kanuna göre, görev alan içinde birden fazla birlik kurulamayacak. Birlikler, DS'den devrald tesislerin iletme, bakm onarm ve yönetim sorumluluunu üstlenecek. 

     Birlikler, görev alan içerisinde su miktarna bal olarak ekilecek bitki desenini Tarm ve Köyileri Bakanlnn ilgili birimleri ile ibirlii yaparak planlayacak. Birlikler, DS'nin sahip olduu görev ve yetkilere sahip olacak. 

     Birlie ilk üyelik kayd srasnda bir defaya mahsus olmak üzere katlm pay alnacak. Birlik görev alannda yer alan her su kullancs, birlie üye olma hakkna sahip olacak. 

     Birlik meclisi, birlie üye su kullanclar tarafndan seçilen üyelerden oluacak. Birlik meclisi üyelii seçimlerinde kullanlacak oy says arazi büyüklüüne göre belirlenecek, ancak oy hakk 5'i geçemeyecek. 

     Birlikler, DS'den devraldklar sulama tesislerinin iletme, bakm, onarm ve yönetimi ile ilgili çalmalarnda kar amac güdemeyecek. 

     Birlikler siyasetle uraamayacak, siyasi partilere yardm yapamayacak, partilerden yardm kabul edemeyecek. 

     Birliklerin idari ve mali denetimini valilikler yapacak. Ancak Saytay tarafndan da dorudan denetleme yaplabilecek. Birlikler hesaplarn ihtiyaç halinde bamsz denetim kurulularna da denetlettirebilecek. 

     

     -CEZALAR- 

     

     Hazrlanan su datm plannda belirtilen zaman veya süre dnda sulama yapan birlik üyelerine sulad her dekar arazi bana su kullanm hizmet bedelinin, birlik üyesi olmayanlara ise sulad her dekar arazi bana belirlenen su kullanm hizmet bedelinin iki katna kadar, tekrar halinde her defasnda ayr ayr olmak üzere dört katna kadar idari para cezas verilecek. 

     Sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine, sulad her dekar arazi bana su kullanm hizmet bedelinin iki katna kadar, birlik üyesi olmayanlara sulad her dekar arazi bana belirlenen su kullanm hizmet bedelinin iki katna kadar idari para cezas verilecek. 

     Birliin devrald sulama tesisi ve bütünleyici parçalar devlet mal saylacak, zarar verenler ''devlet malna zarar verme'' suçundan cezalandrlacak. 

     Birlik, amacna ulaamayacann tespiti halinde Çevre ve Orman Bakannn onay ile feshedilecek. Birlik meclisindeki üye tam saysnn üçte iki çounluunun karar ile de birlik feshedilebilecek. 

     Birliin feshedilmesi halinde hizmetlerin aksamamas için sulama faaliyetlerini DS yapacak veya hizmet alm yoluyla yaptrabilecek. 

     Birliin görev alannda bulunan tesisten yararlanan su kullanclar, birlik üyesi olmasalar dahi sulama iletme faaliyetlerine ilikin olarak alnan kararlara dier birlik üyeleri gibi uymaya ve yükümlülüklerini yerine getirme mecbur olacak. Üye olmayan su kullanclarnn sulamadan faydalanmayla ilgili haklar kstlanamayacak, ancak mali mükellefiyetleri birlik meclis karar ile iki katna kadar artrlabilecek. 

     

     -MEVCUT BRLKLER- 

     

     Sulama birlikleri Türkiye Milli Kooperatifleri Birliine üye olabilecek. 

     Tasarnn yasalap yürürlüe girdii tarihte mevcut olan sulama birlikleri, 18 ay içinde durumlarn kanunda öngörülen koullara uygun hale getirecek. Aksi taktirde bu birliklerin tüzel kiilii kendiliinden sona erecek. 

     Kurulmu olan sulama birliklerinde devlet memuru olan personel, yasann yürürlüe girdii tarihten itibaren 1 yl içinde Devlet Personel Bakanlnca tespit edilecek ihtiyaca göre, kadrolar ve durumlarna uygun olarak dier kamu kurum ve kurulularna devredilecek. Sözlemeli personel ise mevcut statüleriyle görevlerine devam edecek. 

Ekleme Tarihi
22.03.2011
Ekleyen Kii
gidatarim2


Link: Sulama birlikleri kanunu grev alan iinde birden fazla birlik kurulamayacak
  HABERLER
>> Ariv in Tklaynz