ifti Defteri
    TRKYENN EN GVENLR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
ifre
Beni Hatrla    
. Unuttum | ye Ol
Bugn: 30 Mays 2023 Sal
Haberler Yazarlarmz Basndan Makaleler Gnlk Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 uan Buradasnz: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gda
 ecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvanclk
 Su rnleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarm
 evre, Enerji
 Biliim, Teknoloji
 Tarm Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarmsal Desteklemeler
Hibrit Sebze Tohumluu Kullanmnda Hedef Belirlendi 

Hibrit Sebze Tohumluu Kullanmnda Hedef Belirlendi
 
TÜRKYE F1 HBRT SEBZE ÇETLERNN GELTRLMES VE TOHUMLUK ÜRETMNDE KAMU-ÖZEL SEKTÖR BRL PROJESYLE, HBRT SEBZE ÇETLER KULLANIM ORANININ 2013 YILI SONUNDA YÜZDE 50-60'A ÇIKARILMASI AMAÇLANIYOR -PROJE ÇERÇEVESNDE BUGÜNE KADAR 5 TÜRDE HBRT ÇET GELTRLD
 
ANKARA (A.A) - Fazilet Özer - Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeitlerinin Gelitirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör birlii Projesi ile hibrit sebze çeitleri kullanm orannn 2013 yl sonunda yüzde 50-60'a çkarlmas hedefleniyor. 
 
     Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Müdürlüü uzmanlar, AA muhabirine, ''Türkiye F1 hibrit sebze çeitlerinin gelitirilmesi ve tohumluk üretiminde Kamu-Özel Sektör birlii Projesi, mevcut durum, gelitirilen çeitler''e ilikin açklamalarda bulundu. 
 
     Projenin balangç yl olan 2004'te yüzde 10 seviyelerinde olan yerli hibrit sebze çeitlerinin kullanm orannn 2009'da yüzde 25'e, 2013 yl sonunda yüzde 50-60 düzeyine çkarlmasnn planlandn anlatan uzmanlar, projenin uygulanmasyla yerli hibrit sebze çeitlerinin kullanm orannn 2009 yl için belirlenen hedef olan yüzde 25'in üzerine çktn, yüzde 35'lere ulaldn ifade ettiler. 
 
     Proje çerçevesinde, kamu kurulular olan Bakanlk Aratrma Enstitüleri'nin nihai çeide ulamak hedefinden vazgeçerek, hibrit çeit gelitirmek isteyen özel sektör firmalarna amaçlar dorultusunda kullanabilecekleri yar-yol materyalleri hazrlamakla görevli olduunu belirten uzmanlar, bu ekilde, hem kamu hem de özel sektörün iyi olduklar alanda faaliyette bulunmas, kaynak israf etmeden ve birbirlerinin eksiini tamamlayarak çallmasnn planlandn kaydettiler. 
 
     Projeyle, 2004 ylndan itibaren 10 yl içerisinde Türkiye'de kullanlan hibrit sebze çeitlerinin yüzde 50-60'nn yerli hibritler olmasnn hedeflendiini kaydeden uzmanlar, ''Projenin uygulanmasndan sonra, yerli kökenli hibrit sebze tohumluu orannn artrlmasyla, bu tohumluklarn ve/veya bunlardan elde edilecek yüksek verimli, olumsuz çevre koullarna daha dayankl ve kaliteli çeitlerin iç ve d pazarlamasyla çok yüksek kazanmlar söz konusu olabilecek'' diye konutular. 
 
     Uzmanlar, ana çalma konusu 8 adet sebze türünde (domates, biber, patlcan, hyar, karpuz, kavun, kabak, lahana) nitelikli genitörlerin elde edilerek özel sektörle birlikte slahta kullanm olan projeyle elde edilen baz önemli çktlar öyle özetledi: 
 
     ''Proje balangcnda kamu ve özel sektörde büyük ölçüde ihtiyaç duyulan slahç says artrld ve enstitülerde yaklak 30 kiilik Türkiye'nin en büyük organize slah grubu oluturuldu. Enstitülerin elinde bulunan gen havuzu yaklak 10 kat artrld, bir ksmnn snflamalar yaplarak slahçlarn kullanmna sunuldu. Laboratuvar ve iklim kontrollü seralar kullanlarak önemli hastalk ve baz zararllara olan dayankllk testlemelerine baland. Ksa ve orta vadeli slah ar-ge projeleri ile gerçek anlamda özel sektör, enstitü ve üniversite ibirlii saland.'' 
     
     -5 TÜRDE HBRT ÇET GELTRLD- 
     
     Proje faaliyetleri ile u ana kadar 8 sebze türünde özel sektöre, 18 hat sat, polen tama yöntemi ile 15 ksa, 4 orta vadeli proje yapldn bildiren uzmanlar, ''Ayrca, 1756 adet hat ve hibrit teslim edildi. Proje ile özel sektör tarafndan iki ayr domates, sivribiber, kavun ve hyar olmak üzere 5 türde hibrit çeit gelitirildi'' diye konutular. 
 
     Tohumculuk sektörünün bir endüstri haline geldii günümüzde, sertifikal tohumluk kullanm orannn tarmsal gelimilik göstergesi sayldn belirten uzmanlar, ''pazarn istedii kalitede, verimi snrlayan faktörlere dayankl, hibrit olmayan standart çeitlerden yüksek nitelik ve niceliklere sahip olmas, ticari tohumculukta yüksek gelir eldesi salamas, çiftçinin satn alma gücünü artrmas, uygun teknolojinin gelimesi ve yüksek verimleri nedeniyle birim alandaki üretim maliyetlerinin düük olmas'' gibi nedenlerin hibrit çeitlerin üretime girmesinde etkili olduunu anlattlar. 
 
     Alnan bilgiye göre, hibrit ve standart çeitlerin verimleri öyle: (verim kg/dekar) 
     
     Standart Hibrit 
     -------- ------ 
     Domates 3.000 10.000 
     Biber 5.000 12.000 
     Hyar 5.000 25.000 
     Msr 600 1.200 
     Kavun 3.000 6.500 
     
     Bakanlk tarafndan, özel firmalarn talepleri de dikkate alnarak hazrlanan ''Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeitlerinin Gelitirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör birlii'' projesi 2004 ylnda yürürlüe konulmutu. Projede 5 bakanlk aratrma enstitüsü, 7 üniversite ve 36 özel tohumculuk firmas yer alyor. 
     
     -HBRT TOHUM NEDR?- 
     
     Hibrit tohumluk, ayn türe ait bitkinin genetik bakmdan kendisiyle yakn akraba olmayan bir baka bitki ile tozlanmasyla yani melezlenmesiyle elde ediliyor. Yani ayn bitki türünün farkl ailelerden gelen ana ve baba bitkiler birletirilerek F1 denilen melez tohum elde ediliyor. Söz konusu tohum, hastalk ve zararllara, scaa ya da soua kar dayankll, raf ömrünün uzunluu ve yüksek verim salamas gibi nedenlerle üretimde tercih ediliyor. F1 hibrit tohumdan üretilen ikinci ve daha sonraki nesiller ilk melezlemede elde edilen olumlu özellikleri tamad için F1 tohum ancak bir yl baarl ekilde tarmsal üretim için kullanlabiliyor. 

Ekleme Tarihi
18.08.2011
Ekleyen Kii
ahin yaylac


Link: Hibrit Sebze Tohumluu Kullanmnda Hedef Belirlendi
  HABERLER
>> Ariv in Tklaynz