ifti Defteri
    TRKYENN EN GVENLR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
ifre
Beni Hatrla    
. Unuttum | ye Ol
Bugn: 31 Mays 2023 aramba
Haberler Yazarlarmz Basndan Makaleler Gnlk Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 uan Buradasnz: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gda
 ecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvanclk
 Su rnleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarm
 evre, Enerji
 Biliim, Teknoloji
 Tarm Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarmsal Desteklemeler
TZOB Genel Bakan Bayraktar 

Bilinçsiz Hasat Ve Depolamada Kayp Büyük 

Türkiye Ziraat Odalar Birlii Genel Bakan emsi Bayraktar:
“2010-2011 Sezonunda Budayn 1 Milyon 639 Bin 828, Arpann 605 Bin 375 Tonu Üretimde Ve Kullanmda Kaybedildi”


"Buday Ve Arpadaki Üretim Ve Kullanm Kaybnn Parasal Deeri 1 Milyar 245 Milyon Liray Buluyor"

“Fao Rakamlarna Göre, Budaydaki Kayp, Dünyadaki 123 Buday Üreticisi Ülkeden 86’snn Üretiminden Fazla. Arpadaki Kayp se 102 Üretici Ülkenin 69’unun Üretimini

ADANA (HA) - Türkiye Ziraat Odalar Birlii (TZOB) Genel Bakan emsi Bayraktar, bilinçsiz hasat ve depolama nedeniyle, buday ve arpada büyük israf yaandn bildirerek, “2010-2011 sezonunda budayn 1 milyon 639 bin 828, arpann 605 bin 375 tonu üretimde ve kullanmda kaybedildi” dedi.

Bayraktar, Çukurova’da buday ve arpa hasadnn balamas dolaysyla yapt açklamada, Birlemi Milletler Gda ve Tarm Örgütü (FAO) rakamlarna göre, budaydaki kaybn dünyadaki 123 buday üreticisi ülkeden 86’snn üretiminden fazla olduunu, arpadaki kaybn ise 102 üretici ülkenin 69’unun üretimini geçtiini belirtti.
Bayraktar, Srbistan’da 1,63, Yunanistan’da 1,6, ili’de 1,52, Güney Afrika’da 1,46, Paraguay’da 1,4, Hollanda’da 1,37, Uruguay’da 1,3, Suudi Arabistan’da 1,3, Azerbaycan’da 1,27, Slovakya’da 1,23, Japonya’da 0,57 milyon ton buday üretildiini, buna karn Türkiye’nin kaybnn 1,64 milyon tonu bulduunu kaydetti. Bayraktar, “Litvanya 0,55, Norveç 0,53, Azerbaycan 0,51, Afganistan 0,44, Belçika 0,37, Slovakya 0,36, Yunanistan 0,32, Brezilya 0,27 milyon ton arpa üretirken, Türkiye’nin kayb 0,6 milyon tonu geçiyor” dedi.

TZOB Genel Bakan Bayraktar, Türk tarmnn temel sorunlardan birisinin israf olduunu bildirdi. Ülkenin önemli üretim gücüne ramen, ürettii ürünleri yeterince koruyamadn belirten Bayraktar, özellikle baz alanlarda büyük boyutlara varan kaybn devam ettiini vurgulad.

Bayraktar, durum budaynda 189 bin 750 tonu üretimde, 97 bin 808 tonu kullanmda olmak üzere 287 bin 558 ton, dier budaylarda 892 bin 320 tonu üretimde, 459 bin 950 tonu kullanmda olmak üzere 1 milyon 352 bin 270 ton, toplam budayda 1 milyon 82 bin 70 tonu üretimde, 557 bin 758 tonu kullanmda olmak üzere 1 milyon 639 bin 828 ton, arpada 435 bin tonu üretimde, 170 bin 375 tonu kullanmda olmak üzere 605 bin 375 ton kayp meydana geldiini vurgulad.

Çavdarda 4 bin 752 ton üretimde, 10 bin 824 ton kullanmda, yulafta 1631 ton üretimde, 6 bin 67 ton kullanmda kayp meydana geldiini bildiren Bayraktar, öyle devam etti:

“Yeterlilik derecesi, yulafta yüzde 94,28’de, dier budaylarda yüzde 99,98’de kalrken, durum budaynda yüzde 114,29’a, arpada yüzde 104,68’e, çavdarda yüzde 104,36’e çkyor. Toplam budayda yeterlilik oran yüzde 102,23’ü buluyor.
Budayda 4 milyon 174 bin 105 tonluk, arpada 60 bin 409 ton ithalat var. Budaydaki ihracat 3 milyon 228 bin 101 tonu, arpada ise 46 bin 210 ton. Üretim budayda 19 milyon 674 bin, arpada 7 milyon 250 bin ton. Kullanlabilir üretim, üretim kayplar nedeniyle budayda 18 milyon 591 bin 930 tona, arpada 6 milyon 815 bin tona iniyor. thalatla birlikte kullanma sürülen arz miktar budayda 22 milyon 766 bin 35 tona, arpada 6 milyon 875 bin 409 tona çkyor. Yurtiçi kullanma sunulan 18 milyon 187 bin 98 ton budayn 15 milyon 766 bin 287 tonu tüketildi, 1 milyon 458 bin 612 tonu tohumluk olarak, 404 bin 441 tonu yemlik olarak kullanld. 557 bin 758 tonu ise kullanmda kaybedildi. 3 milyon 228 bin 101 ton buday ihraç edilirken, 1 milyon 350 bin 836 ton buday stoa gitti.

Yine, yurtiçi kullanma sunulan 6 milyon 875 bin 409 ton arpann 68 bin 150 tonu tüketildi, 608 bin tonu tohumluk olarak, 5 milyon 440 bin 443 tonu yemlik olarak, 223 bin 176 tonu endüstriyel olarak kullanld. 170 bin 375 tonu ise kullanmda kaybedildi. 46 bin 210 ton arpa ihraç edilirken, 319 bin 55 ton arpa stoa gitti.”

KAYBIN PARASAL BOYUTU

Kaybn parasal boyutlarna deinen Bayraktar, çiftçinin eline geçen fiyatlarla, budayda 19 milyon 674 bin ton olan üretimin parasal karlnn 11 milyar 445 milyon 420 bin lira olduunu, arpada ise parasal karlnn 3 milyar 480 milyon liray bulduunu kaydetti. Bayraktar, arpada üretim ve kullanmda kaybedilen ürünün benzer hesapla karlnn 290 milyon 580 bin liraya, 169 milyon 659 bin liras durum buday, 784 milyon 317 bin liras dier buday olmak üzere budaydaki kaybn parasal karlnn ise 953 milyon 976 bin liraya çkt bilgisini verdi. TZOB Genel Bakan Bayraktar, buday ve arpadaki toplam kaybn parasal karlnn 1 milyar 244 milyon 556 bin liray bulduunu bildirdi. Bu rakamn dolar cinsinden deeri, 2011 ylnda 1,6767 TL olan ortalama dolar kuru hesabyla, 742,3 milyon dolara yaklatn belirten Bayraktar, unlar kaydetti:

“742,3 milyon dolar olan kayp miktar, 1 milyar 154 milyon dolar olan Liberya’nn milli gelirinin üçte ikisine, 977 milyon dolar olan Gambiya’nn milli gelirinin dörtte üçüne ulayor. Oysa, Liberya’nn nüfusu 3 milyon 876 bini, Gambiya’nnki 1 milyon 799 bini buluyor. Yani Türkiye’deki buday ve arpadaki kaypla Liberya’da 2,5 milyona yakn insan geçimini salyor.

Kayp miktarnn parasal deeri, 9 ülkenin milli gelirinden de fazla. St. Kitts ve Nevis’in 715, St. Vincent ve Grenadinlerin 695, Samoa’nn 630, Komorlarn 614, Dominika’nn 489, Tonga’nn 439, Sao Tome ve Principe’nin 248, Kiribati’nin 167, Tuvalu’nun ise 35 milyon dolarlk milli gelirleri var. Kaybn parasal boyutu, Vanuatu’nun milli geliri (743 milyon dolar milli geliri var) boyutlarnda. Vanuatu 245 bin, St. Kitts ve Nevis 56 bin, St. Vincent ve Grenadinler 110 bin, Samoa 183, Komorlar 680, Dominika 71, Tonga 104, Sao Tome ve Principe’nin 169, Kiribati 105 bin, Vatikan’ saymazsak dünyann en az nüfuslu ülkesi mercan adalarndan oluan Tuvalu 10 bin 544 nüfuslu.”

ÜRETMDEN TÜKETME KAYIPLAR

Sürdürülebilir bir kalknmann, israftan arnm verimli çalan bir ekonomiyle mümkün olduunu bildiren Bayraktar, öyle devam etti:

“Bin bir zorlukla ürettiimiz ürünleri hasatta veya kullanmda kaybetmemeliyiz. Üretimden tüketime kadar geçen süreçte bitkisel ürünlerindeki kayplar, gda sektöründe atl kapasite kayplar; tarm sektörümüzdeki önemli israf alanlar arasnda saylabilir.

Türk tarmndaki israf alanlarnn en önemlilerinden birisi, tarm ürünlerinde üretimden tüketime kadar (hasat, tama, depolama, tüketim aamalarnda) yaanan kayplardr. Ülkemizde budayda üretim ve kullanmdaki kayp dnda, sadece ekmek israfndan kaynaklanan yllk kayp 0,8 milyon ton budaya tekabül ediyor.

Kayplarn önemli bir ksm hasat ve depolama safhasnda meydana geliyor. Zamannda ve uygun araçlarla yaplamayan hasat ileri ve gerekli koullar tamayan depolama sistemleri sonucu ürünlerimizin önemli bir ksm kayboluyor.

Yaplan çalmalar ülkemizde biçerdöverlerle hasattan kaynaklanan kayplarn ortalama yüzde 3 civarnda olduunu ortaya çkard. Depolama aamasnda uygun olmayan depo artlarnn, ambar zararllarnn neden olduu kayplarn oran da yüksek.”

Bayraktar, Türkiye’de baz bölgeler dnda birim tarmsal alan bana halen çok düük miktarlarda tarm ilac kullanldn, bu olumsuzlua bilinçsiz kullanm, eitimsizlik ve benzeri olumsuzluklar eklendiinde hastalk ve zararllardan kaynaklanan ürün kayplarnn orannn çok büyük miktarlara ulatn belirtti. Yaanan açla, 1 milyara yakn insann yeterli gdaya ulaamamasna ramen dünyada yaklak 100 milyon ton tahln zararllar nedeniyle kayp edildiini bildiren Bayraktar, hastalk ve zararllardan dolay ürün kaybnn yldan yla ve bölgeden bölgeye hatta tarladan tarlaya göre deiebildiini vurgulad.

KAYIPLARIN ÖNLENMES ÇN GEREKENLER

emsi Bayraktar, üretim ve kullanmdaki kayp dnda, tüketimde de çok büyük israf yaandn, milyonlarca ton gda ürününün tüketilemeden çöpe gittiini, ekonomiye büyük zarar veren kayplarnn en az indirilmesi gerektiini bildirdi.

Hasat, tama, depolama ve satta yanllklarn buday ve arpada, üretimden tüketime kadar kayplara neden olduunu belirten Bayraktar, unlar kaydetti:
“Hastalk ve zararllardan kaynaklanan ürün kayplarnn önlenmesi için üreticilerimizin eitilmesi, zirai ilaca verilen desteklerin artrlmas, ilaçtan katma deer vergisi (KDV) oranlarnn düürülmesi gerekir.

Gübrenin, tekniine uygun ekilde ve miktarda kullanm, üreticilerin eitilmesi, gübre, toprak analizi için verilen desteklerin artrlmas, yine KDV oranlarnn düürülmesi elzem.

Ülkemizde hasat ve depolama safhasnda meydana gelen kayplarn en aza indirilmesi gerekiyor. Tahlda dane kayb önemli bir sorun. Dane kayb, ürettiiniz ürününün önemli bir ksmn tarlada braktnz anlamna geliyor. Tarm arazilerimizde tohum ekim aamasnda arazi iyi tesviye edilmeli. Çiftçilerimizin büyük emek ve masrafla üretmi olduklar hububat ile dier ürünlerin, biçerdöverlerle hasat edilmeleri srasnda meydana gelen dane ve sap kayplar ile dane hasarlarn en aza indirme gereklilii var.

Biçerdöverlerin ayar ve bakmlar çok iyi yaplmal,
Operatör belgeleri olan sürücülere hasat yaptrlmal,
Ürün sahibi hasat srasnda tarlasnda bulunarak dane kayplarn kontrol etmeli, sürücüyü uyarmal, uyarya uymayan operatörü en yakn Gda, Tarm ve Hayvanclk lçe veya l müdürlüüne bildirmeli,
Hasat olgunluuna gelmemi ürünler kesinlikle hasat edilmemeli,
Hasat srasnda nem dikkate alnmal, çi kalkmadan hasada balanmamal ve çi dümeden hasada son verilmeli,
Biçerdöverlerin hassas ayarlar ürünün cinsi, durumu dikkate alnarak tekniine uygun yaplmal, biçerdöverlerin ilerleme hz, biçerdöverin özelliine, arazinin yapsna, ürünün cinsine göre belirlenmeli.”

AMBAR ZARARLILARIYLA MÜCADELE

Depolamada, ambar zararllaryla mücadelenin önem tadn bildiren Bayraktar, öyle devam etti:

“Özellikle depolamadan kaynaklanan kayplarn en aza indirilmesi için, lisansl depoculuun ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafndan uygulamaya konan emanet usulü almlarn ülke genelinde yaygnlatrlmas için üreticinin tevik edilmesi gerekiyor. Bu balamda 2005 ylnda yürürlüe giren 5300 sayl Tarm Ürünleri Lisansl Depoculuk Kanunu çerçevesinde TMO’nun baz sivil toplum örgütleriyle irket kurarak lisansl depoculuk konusunda çalmalara balamasn ve bu çabalarn artrlmasn takdirle karlyoruz.

Yaplan çalmalarn ülke geneline yaygnlamas ülkemizde hububatta depolama kayplarn en aza indirecek, ayn zamanda tarmsal üretim ve fiyatlarn istikrara kavumasn, sanayicinin istedii kalitede hammaddenin piyasada her an bulunabilirliini de salayacak.

Dier taraftan uygun ambalajlama ve paketlemenin yaplamay, tür ve çeit baznda muhafaza koullarnn bilinmemesi, depolama artlarnn iyi olmamas üretim sonrasnda yaanan kayplarn önemli nedenleri arasnda yer alyor. Hasat sonras kayplarn azaltlmas bakmndan da hasat ve pazara hazrlama amasnda daha titiz davranlmal, depolama koullar iyiletirilmelidir.”

Ekleme Tarihi
01.06.2012
Ekleyen Kii
Celil PAKSOY

Etiketler: Bilinsiz Hasat Ve Depolamada Kayp Byk
Link: Bilinsiz Hasat Ve Depolamada Kayp Byk
  HABERLER
>> Ariv in Tklaynz