ifti Defteri
    TRKYENN EN GVENLR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
ifre
Beni Hatrla    
. Unuttum | ye Ol
Bugn: 03 Haziran 2023 Cumartesi
Haberler Yazarlarmz Basndan Makaleler Gnlk Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 uan Buradasnz: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gda
 ecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvanclk
 Su rnleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarm
 evre, Enerji
 Biliim, Teknoloji
 Tarm Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarmsal Desteklemeler
 

Bankas, dört ylda 65 ilde 1.7 milyon fidan dikti

Tema Vakf ile Orman ve Su leri Bakanl ibirliinde yürütülen ve beinci ylna giren projede 66 ilin aaçlandrlmas tamamland.


STANBUL - Çevreyi korumak ve insanlar çevre konusunda bilinçlendirmek için çalan Bankas 2008 yl sonunda “81 lde 81 Orman” projesi ile ülke genelinde imdiye kadar yaplm en büyük kurumsal aaçlandrma faaliyetlerinden birine balad.

Tema Vakf ile Orman ve Su leri Bakanl ibirliinde yürütülen ve beinci ylna giren projede 66 ilin aaçlandrlmas tamamland ve bu alanlardaki bakm çalmalar balatld. “81 lde 81 Orman” projesinde, dikilen aaçlarn be yl boyunca bakmlar üstlenilerek orman alanlarnda yüksek yüzdeli gerçekleme oranlar hedefleniyor. Bu amaçla, 2011 yl içinde kuruyan fidanlarn yerine dikilen fidan says 145 bini at. Dört ylda aaçlandrlan 65 ille toplam bin 200 hektar alana 1.7 milyon fidan dikildi.

“81 lde 81 Orman” projesinde topraklar korumak üzere ormanlar kurulurken, toplam 936 kilometre uzunluunda teraslama yapld. 2012 ylnda aaçlandrma yaplacak illere Bolu ile balayan Bankas, kalan 15 il (Artvin, Batman, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümühane, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, rnak, Tekirda, Trabzon ve Tunceli) ile birlikte projenin dikim aamasn tamamlayacak. Ancak bakm çalmalar devam edecek.

2012’de dikim yaplacak illerde geçen yllarda olduu gibi törenler düzenleyecek olan Bankas, bata çocuklar olmak üzere bütün yöre halknn çevresel konulara olan duyarllnn artmasn ve çevre bilinci yüksek bir kuan yetimesini hedefliyor. 2009’da Superior Achievement in Branding and Reputation (SABRE) ve Active Academy Ödülleri’ni alan “81 lde 81 Orman Projesi”, 2010’da Altn Pusula Ödülü’ne, geçen yl ise Stevie Uluslararas Ödülleri’ne layk görüldü. Proje bu yl da Impact Awards’te Çevre Alanndaki En yi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’nü ald.

Bankas’nn Maximum TEMA Kart sahipleri, TEMA Vakf’na, dolaysyla da doaya katk salyorlar. Kartla yaplan alveriler üzerinden belli bir oranda katk Bankas’nn kendi kaynaklarndan TEMA Vakf’na aktarlyor.

Üretim aamasndan itibaren çevreci özellikler tayan Maximum TEMA Kart’n plastiinde, geri dönüümlü malzeme kullanan Bankas, karta ilikin tüm kat malzemeleri doaya zarar vermeden elde ediyor. Bankas ayrca ‘Çevreye Yatrm Fonu’ ile çevreye ve doaya saygl irketlere yatrm yaparken, ayn zamanda fondan elde edilen gelirden TEMA Vakf için kaynak salyor.

Portföyünün bir bölümü ile çevre yönetim sistemlerini üretimlerinin her aamasna entegre eden irketlere yatrm yapmalarn salayan fon, bugünden çevresel önlemler alan irketlerin uzun vadede dierlerinden daha kârl olaca inancyla yönetiliyor. Bankas’nn itiraki Portföy Yönetimi’nin uzman kadrosu tarafndan finansal ve çevresel kriterler gözetilerek yönetilen fon, tasarruf sahiplerine, yatrm yaparken ayn zamanda çevre duyarllna sahip irketleri ve çevre projelerini destekleme imkân sunuyor.

Çevre dostu konut ve tatlara düük faizli kredi

Bankas, “Çevre Dostu Konut Finansman Kredisi” ile doayla uyumlu yaplar, basit ekilde ihtiyac kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarna yönelmi, doal ve atk üretmeyen malzemelerin kullanld, ekosistemlere duyarl konutlar indirimli faiz oranlar ile kredilendiriyor. Bunun yan sra, çevreye duyarl teknolojilerin kullanld tat modellerinin almn tevik etmek ve çevrenin korunmasna katkda bulunmak amacyla çevre dostu araç modellerinin kredilendirilmesinde Bankas, “Çevreci Tat Kredisi” uygulamas kapsamnda indirimli kredi faiz oran seçenekleri sunuyor.

Bankas 2008 ylnda ülkenin eitim alannda bugüne kadar gerçekletirilen en uzun soluklu ve en büyük projelerinden biri olan “81 lden 81 Örenci” projesine Darüafaka ortaklnda imza att. Darüafaka maddi imkânlar yetersiz, annesi ve babas olmayan çocuklara ilköretim dördüncü snftan lise son snfa kadar tam burslu ve yatl eitim frsat salyor.

Darüafaka, örencilerine hem kaliteli eitim hem sosyal geliim hem de scak bir yuva ortam salamay hedefleyen Bankas, proje kapsamnda Darüafaka snavn kazanan 81 ilimizden 81 örencinin Darüafaka’daki eitim masraflarn karlyor. 14’üncü ylnda Bankas’nn destekledii örenci says bini aacak olan 81 lden 81 Örenci Projesi, 2011 ylnda eitim kategorisinde Altn Pusula Ödülü’nü ald.

Bankas, 2007-2008 öretim yl sona ererken “Karneni Göster, Kitabn Al” balnda Türkiye’de bugüne kadar hayata geçirilmi en büyük kitap kampanyalarndan birini balatt. Kampanyaya görme engelli örenciler de dâhil edilerek kitaplarn snrl sayda basm Braille alfabesi ile de yapld. Bu yl, Karneni Göster Kitabn Al kampanyas kapsamnda toplam 6 milyon kitab, ilköretim örencileriyle buluturacak olan Bankas, bu kampanya ile 2008’de Türkiye kategorisinde Avrupa Mükemmeliyet Ödülü’nü ald. 2009 ylnda eitim kategorisinde Altn Pusula Ödülü’nü alan Kampanya ile Bankas, bu yl Impact Awards’te En yi Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ne layk görüldü.kobiden.com

Ekleme Tarihi
08.06.2012
Ekleyen Kii
Celil PAKSOY

Etiketler:  Bankas, drt ylda 65 ilde 1.7 milyon fidan dikti
Link: Bankas, drt ylda 65 ilde 1.7 milyon fidan dikti
  HABERLER
>> Ariv in Tklaynz