ifti Defteri
    TRKYENN EN GVENLR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
ifre
Beni Hatrla    
. Unuttum | ye Ol
Bugn: 03 Haziran 2023 Cumartesi
Haberler Yazarlarmz Basndan Makaleler Gnlk Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 uan Buradasnz: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gda
 ecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvanclk
 Su rnleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarm
 evre, Enerji
 Biliim, Teknoloji
 Tarm Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarmsal Desteklemeler
Kyl geen yl orman d rnden 112 milyon lira kazand 


Köylü geçen yl orman d üründen 112 milyon lira kazand
 
 
 ADANA - Orman Genel Müdürlüü, 2012 ylnda 3 milyon 442 bin TL tarife bedeli karlnda 159 bin ton odun d orman ürünü üretimi gerçekletirdi.
 
 
Toplatlan ürünün orman köylüsüne 112 milyon, ülke ekonomisine ise 335 milyon TL katk salad tahmin ediliyor. Üretim miktarlarndaki büyümeye paralel ihracat gelirleri de artt. Genel Müdürlük verilerine göre, odun d orman ürünleri ihracatndan 2003’te 47,5 milyon dolar, 2011’de 280 milyon dolar, 2012’de ise 300 milyon dolar gelir elde edildi. Ormanclk faaliyetlerinin çeitlendirilmesi kapsamnda Türkiye’de kovan bana 16 kg. civarnda üretilen bal miktarn dünya ortalamas olan 20 kilogramn üzerine çkartmak amacyla 2010’dan buyana 135 bal orman kuruldu. Ayrca 125 ehir orman ve bin 438 mesire yeri faaliyete geçirildi.

FAO’YA GÖRE TÜRKYE ORMAN VARLIINI ARTIRAN ÜLKE

Orman Genel Müdür Yardmcs Recep Kaan, Birlemi Milletler Gda ve Tarm Örgütü’nün (FAO) verilerine göre Türkiye’nin dünyada orman varln artran ilk üç ülke içinde yer aldn söyledi. 2011’deki tekilat yaplanmasndan sonra kurumdaki reorganizasyonla hizmet ve i verimliliinin arttna iaret eden Kaan, köy kredilerinin çeitlendiini ve vatandalarn bundan yararlanmas için bir kapasite artna gidildiini kaydetti. Kaan, Adana’daki program srasnda Cihan Haber Ajans’nn sorularn cevaplad. 2008’de yaynlanan genelge dorultusunda ülke genelinde balatlan aaçlandrma seferberliiyle 2.4 milyon hektarlk bir alan elden geçirildiini hatrlatan Kaan, ‘yeniden ekim ve dikim, aaçlarn rehabilete’ kapsaml çalmann bir çok ülkenin yüzölçümü büyüklüündeki bir alanda gerçekletiini belirtti. Yeni dönemde ormanclk faaliyetlerinin çeitlendirildiinin altn çizen Kaan, oluturulan bal ormanlaryla ülkenin dünyada bal üretimi sralamasnda ilk üçe girdiini bildirdi.

CEVZ VE BADEM EYLEM PLANI

Ülkede ceviz ve bademi ithal edildiini ifade eden Recep Kaan, hazrladklar ‘ceviz ve badem eylem plan’ ile bunun önüne geçmeyi hedeflediklerine dikkat çekti. Kaan, öyle devam etti: “Bunun için özel sektörde ceviz bahçesi kurmak isteyenlere fidan veriyoruz. Müsait hazine arazilerini bu amaca tahsis ediyoruz. Ayrca ormanlk alanlarda ceviz fidan dikip, köylüye teslim ediyoruz. Köylü buray kendi arasnda paylayor. Ceviz ve badem eylem plan birlikte yürüyor.”

BARAJ HAVZALARI AAÇLANDIRILIYOR

Türkiye topraklarnn yüzde 60’na yaknnn erozyona maruz özellikte olduunu anlatan Kaan, bu etkinin önüne geçmek için bu yl 3 yeni eylem plann devreye aldklarn aktard. ‘Yukar havza aaçlandrma plan’ ile barajlarn ksa zamanda toprakla dolmasn engellemek istedikleri bilgisini veren Kaan, “Baraj havzalarnda yaptmz aaçlandrmalarla toprak erozyonu azalacak. Bu manada derelerimiz de artk çamur akmayacak. Ayrca toprak muhafaza ve erozyonla mücadele eylem planmz sürüyor. 2011’deki mevzuat deiikliiyle orman sahalar dndaki yerlerin aaçlandrlmasn da üstlendik. ‘Okullar hayat olsun’ projesi ile okul bahçeleri, ibadet yerleri, mezarlklar ve yol kenarlar gibi mekanlarn aaçlandrlmas ile düzenlemesini yapyoruz. Ülkenin corafi konumu gerei ormanlk bölgelerde yüzde 70’den yukar çklmaz. Dolays ile elimizden geldii kadar müsait olan her yeri aaçlandrmay hedefliyoruz.” diye konutu.

YANGINLAR NSAN KAYNAKLI


Türkiye’de son 10 ylda ortalama 8 bin 500 hektar ormann yangnlardan zarar gördüünü söyleyen Recep Kaan, unlar söyledi: “Yangn bir felaket, olaan üstü bir hal. Bir tahmin yapmak mümkün deil. Yangnlarn scaklk, rüzgar, yanc madde, yldrm dümesi; küçük de olsa sabotaj gibi pek çok nedeni var. Ama temel realite; ihmal, kast, kusur olsun, bütün faktörler insan kaynakl. Vatanda ormanlar kullansn. Bu hususta ciddi alan düzenlemelerimiz var. Fakat insanmz ormana ate atmasn, sigarasn, piknikte kulland zgarann ateini söndürsün. Basit tedbirleri almyoruz, daha sonra büyük skntlar çekiyoruz.”

YANGINLARA KARI RSK ANALZLER YAPIYORUZ

50 yllk istatistiklerle orman yangnlarna kar risk analizlerini hazrladklarn kaydeden Kaan, hava ve kara araçlarn buna göre planladklarn ifade etti. u anda 3 saat havada kalabilen, 6 ton köpük kapasiteli 6 su atar uçak ile 26 helikopterin risk bölgelerine göre illerde konulandrldn açklayan Kaan, “Karada ise motorize ekiplerimiz var. 250 litre, 4,5, 6,12 tonluk arazözlerimiz mevcut. Yangnlarla mücadeleyi vatan savunmas anlay ile fedakarane bir anlayla yürütüyoruz. Kimse zorunlu hallerin dnda izin kullanmay aklna getirmiyor.”eklinde konutu. (CHAN)

Ekleme Tarihi
01.07.2013
Ekleyen Kii
gidatarim2

Etiketler: Ramazan pidesi 2 TL
Link: Kyl geen yl orman d rnden 112 milyon lira kazand
  HABERLER
>> Ariv in Tklaynz