ifti Defteri
    TRKYENN EN GVENLR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
ifre
Beni Hatrla    
. Unuttum | ye Ol
Bugn: 03 Haziran 2023 Cumartesi
Haberler Yazarlarmz Basndan Makaleler Gnlk Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 uan Buradasnz: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gda
 ecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvanclk
 Su rnleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarm
 evre, Enerji
 Biliim, Teknoloji
 Tarm Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarmsal Desteklemeler
 Ormanlarn bilinmeyen zenginlii: Trüf mantar

'Krallarn yiyecei' olarak anlan trüf mantarnda ilk hasat balad. Geçtiimiz yl Kasm aynda yaplan dikimler sonras ilk mantarlar da elde edilmeye baland. Denizli'de balayan ekimler dier illere de yaylacak. Trüf mantar Avrupa'da 1.500 dolara alc buluyor.Farkl iklimlerin ayn anda yaand Türkiye'de ülke yüzölçümünün yaklak yüzde 30'unu oluturan ormanlardaki gizli hazine trüf mantar potansiyelinin ortaya çkartlarak ekonomiye kazandrlmas için Orman Genel Müdürlüü tarafndan çalma balatld.

Orman Genel Müdürlüü Odun D Ürün ve Hizmetler Daire Bakanl yetkilileri, yurt dnda ekonomik deeri büyük olan fakat Türkiye'de pek bilinmeyen trüf mantar konusunda eylem plan hazrlamak üzere harekete geçti.


Mula Stk Koçman Üniversitesi Öretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Türkolu'nun koordinatörlüünde dünyaca ünlü trüf uzmanlar ABD Oregon Üniversitesi Orman Fakültesi Öretim Üyesi Prof. Dr. James Trappe ve Prof. Dr. Michael Castellano ile sveç Uppsala Üniversitesi Öretim Üyesi Doç. Dr. Christina Weden'den oluan bilim adam ekibi, Odun D Ürün ve Hizmetler Daire Bakanl yetkilileri ile birlikte Türkiye'nin ormanlk alanlarnda incelemeler yapt.DENZL’DE 20 TRÜF MANTAR ORMANI OLUTURULACAK
 
Doç. Dr. Aziz Türkolu, yapt açklamada, Türkiye'nin corafyasnn çok ilginç olduunu, üç farkl iklimi ayn anda barndrdn belirtti.

Trüf mantarnn dünyada Akdeniz ikliminin hakim olduu yerlerde yaygn olarak yetitiini ifade eden Türkolu, "Her yerde belki baz türler var ama esas ekonomik türler Akdeniz ikliminin hakim olduu yerlerde spanya'da, talya'da, Fransa'da. Türkiye de buna dahil. Üç haftalk gezide Türkiye'nin farkl yerlerinde farkl trüf türleri gördük. Trakya'dan Marmara'ya, Bat Karadeniz, Dou Karadeniz, Dou Akdeniz, Bat Akdeniz, farkl yerlerde farkl türlere rastladk. Bat Karadeniz'de daha önce klk trüf bulmutuk, deeri 500 avro civarnda, baya kymetli bir trüf, fndklarla ortak yayor. Bu bölgede imdi bulunan trüf ise yazlk trüf, onun da deeri ortalama 200 avro" dedi.

"Trüfün ekolojik olarak deeri daha fazla"


Orman Genel Müdürlüü'nün ormanlardaki trüf potansiyelini ekonomiye kazandrma anlamnda "Trüf Eylem Plan" çalmas balattn dile getiren Türkolu, unlar söyledi:

"Dünyaca ünlü trüf uzman bilim adamlar ile ortak çalmalar yapyoruz. Ülkemizde ekonomik olarak hem mevcut ormanlarmzdakileri ekonomiye dönütürme açsndan bir koruma yöntemi gelitirmeyi düünüyoruz ormanlarda hem de bo olan alanlara uygun trüf türleri yetitirme amaçl fidan dikmeyi düünüyoruz. Denizli'de ilk denemeyi yaptk. Önümüzdeki yl Mula Üniversitesi'nin kampüsünde de 50 dönümlük yere dikmeyi planlyoruz. Daha sonra Antalya, zmir gibi bölgelerde peyderpey bu aaçlandrmay Orman Genel Müdürlüü'nün himayesinde, onlarn destei ile yapmay planlyoruz.

Trüfün ekonomik deerinden daha fazla dünyada ekolojik olarak, ekosisteme deeri daha fazla. Çünkü trüf mantar bitkilerin köklerde yayor. Onlarn kökünü bir eldiven gibi örtüp topraktan daha çok su ve mineral almasn salyor. Eer bu mantarlar olmazsa bu bitkiler bir süre sonra yeterince mineral ve vitamin alamad için gelimeleri yavalayacak veya hiçbir zaman geliemeyecek ve strese dayanamayacak. Mantar ve bitki, bunlar birbirine muhtaç, ikisi birlikte yayor."


Domuzlar yiyecek olarak tükettii için domuzlarn youn olduu yerlerde orman çitle çevirerek bunlar korumay, insanlarn bunu toplayarak para kazanmasn salamay amaçladklarn vurgulayan Türkolu, "Ekonomik deeri yüksek. Baz aaçlar iki kilodan fazla trüfe sahip. Eer biz bunlar korumazsak o zaman domuzlar alacak. nsanlar bu ormanlar kiralayarak buradan topladklar trüf mantarlar ekonomiye kazandrabilirler" diye konutu.

FRANSA'NIN 'KARA ELMASI' TRÜF MANTARI
 
"Trüf ormanlar ülkemizde youn bir ekilde kurulacak"

Orman Genel Müdürlüü Odun D Ürün ve Hizmetler Daire Bakan Fuat anal da Orman Genel Müdürlüü olarak ormanlardan çok fonksiyonlu olarak yararlanmaya çaltklarn vurgulayarak, unlar söyledi:

"Ormanlardaki bütün deerleri ülke ekonomisine kazandrmak, o yöredeki halkn kalkndrlmasn salamak amacyla çeitli çalmalar yürütüyoruz. Bunlardan biri de trüf ormanlarnn korunmas. Trüf olarak ormanlarmzn altnda büyük bir zenginliimiz var. Bu zenginlii artk ortaya çkaryoruz. Bu çalmalarn yeni olmas dolaysyla, ülkemizde de yeterince bilim adam olmamas nedeniyle dünyada bu konuda en uzman kimlerse bunlar ülkemize davet ettik. Yaklak 20 gündür onlarla çalmalar yürütüyoruz. Onlar da hakikaten ülkemizin bu konuda çok büyük bir zenginlie sahip olduunu gördüler. Ülkemizin tüm alanlarn taryoruz. Bu çalmalar bittikten sonra eylem plan hazrlayacaz. Eylem planndan sonra trüf ormanlar ülkemizde youn bir ekilde kurulacak."


Biyolojik çeitlilii korumann yolunun ondan kesinlikle sürdürülebilir bir ekilde faydalanmak olduuna iaret eden anal, "Trüf mantar da onlardan birisidir. Vatanda bundan para kazand zaman gözü gibi korur, dier türlerde de ayn ekilde. Yani yasakla mümkün deil korumak ancak sürdürülebilir bir ekilde faydalandrabilirsek daha iyi bir ekilde koruyacaz. Artk orman köylülerini de kalkndrmak bizim temel, anayasal görevlerimizden birisi. Buradaki temel amacmz özellikle orman köylüsüne katk salamak" diye konutu.
http://www.hurriyet.com.tr/

Ekleme Tarihi
09.07.2013
Ekleyen Kii
gidatarim2

Etiketler: Trf mantar
Link: Ormanlarn bilinmeyen zenginlii: Trf mantar
  HABERLER
>> Ariv in Tklaynz