ifti Defteri
    TRKYENN EN GVENLR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
ifre
Beni Hatrla    
. Unuttum | ye Ol
Bugn: 31 Mays 2023 aramba
Haberler Yazarlarmz Basndan Makaleler Gnlk Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 uan Buradasnz: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gda
 ecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvanclk
 Su rnleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarm
 evre, Enerji
 Biliim, Teknoloji
 Tarm Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarmsal Desteklemeler
 


Tarm Bakanl’ndan Açklama

  TARIM BAKANLII’NDAN "BABAKAN’I ÜÇ BAKAN YANILTTI" HABERNE LKN AÇIKLAMA
- GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLII:
- “HABERDE BAHS GEÇEN PRNÇLERN GDO’LU OLMADII ANCAK BULAAN OLDUU BLMSEL RAPORLAR VE TEFT NCELEMES LE TESPT EDLMTR”
- “GAZETEDE YER ALAN SÖZ KONUSU HABER TAMAMEN YALAN, YANLI VE FTRA MAHYETNDEDR”ANKARA (HA) - Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl’nca, medyada yer alan ‘Babakan üç bakan yanltt’ balkl haberde Bakanln Savclk makamlarndan önce harekete geçerek soruturma balatt bildirilerek, “Haberde bahsi geçen Pirinçlerin GDO’lu olmad ancak bulaan olduu bilimsel raporlar ve tefti incelemesi ile tespit edilmitir. Gazetede yer alan söz konusu haber tamamen yalan, yanl ve iftira mahiyetindedir” denildi.

Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl tarafndan, bugün bir gazetenin köe yazsnda yer alan “Babakan üç bakan yanltt” balkl habere ilikin basn açklamas yapld. Somut bilgi ve belgeye dayanmayan haberin, kulaktan dolma ve gerçek d deerlendirmeler ile Bakanl kamuoyu nezdinde küçük düürme ve itibarszlatrma gayesi tad belirtilerek u ifadelere yer verildi:
 
“Öncelikle vurgulamak gerekir ki, Mersin Cumhuriyet Savcl tarafndan soruturma balatlmasndan önce, GDO’lu olduu iddia edilen pirinç ürünü ile ilgili olarak Bakanlmza BMER (Babakanlk Bilgi lem Merkezi) kanalyla intikal eden isimsiz ikayet dilekçesinde isim, adres ve dier bilgilerin bulunmamasna ramen dile getirilen iddialarn ciddi görülmesi nedeniyle dilekçe hemen ileme konulmu, Rehberlik ve Tefti Bakanlnn 12 ubat 2013 tarihli yazsyla, Mersin l Müdürlüümüze iddialarn incelenerek, soruturma balatlmas ve mevzuatlar dorultusunda gerekli ilemler yaplarak sonucundan Rehberlik ve Tefti Bakanlna bilgi verilmesi istenilmitir.”
 
Mersin Valilii’nin yapt inceleme sonuçlarnn 22 Mart 2013 tarihli ve 22555 sayl yazsyla Bakanla iletildii ifade edilerek, bunun üzerine Rehberlik ve Tefti Bakanl’nn 05 Nisan 2013 tarihi ve 2013-47/1201 sayl yazsyla ayn konuda soruturma balatlarak konu hakknda Bakan adna inceleme ve soruturma yapmak üzere müfetti heyetinin görevlendirildii bildirildi.
Dier taraftan Mersin Cumhuriyet Basavcl tarafndan Bakanla hitaben yazlan ilk yaznn 26 Mart 2013 tarihli yaz olduu vurgulanarak, bu yaznn 11 Nisan 2013 tarihinde Bakanlk Gda ve Kontrol Genel Müdürlüü’ne intikal ettirildii kaydedildi. Bakanlk tarafndan bu tarihten yaklak 2 ay önce soruturma balatldna dikkat çekilerek, “Bu nedenle haberde bahsi geçen konu ile ilgili olarak Bakanlmzn olay kapatmak için özel çabaya girildii yönündeki iftira mahiyetindeki iddiann yalan gerçek d ve aslsz olduu resmi belgelerle de sabittir” denildi.
 
Haberde yer aldnn aksine, Bakanln konu ile ilgili eksik incelemeler yapt veya numunelerin deitirildii iddiasnn gerçek d olduu ifade edilerek, bugüne kadar Bakanln bürokratlar hakknda rüvet iddias ile herhangi bir Savclk soruturmas ya da yarglama yapldna dair bir bildirim yaplmad belirtildi. Bir soruturma yaplm olsa bile, aksi kesinlemi mahkeme karar ile sabit olmadkça insanlarn suçlu olarak gösterilmeye çallmasnn evrensel bir hukuk kural olan ve Türk Ceza Hukuku ve Anayasaya göre kabul edilen ‘masumluk karinesine’ aykr olduuna iaret edildi.
 
Haberde ad geçen kii ile ilgili olarak herhangi bir ekilde araclk yaplarak Babakan Erdoan’n ikna edildii iddiasnn gerçek d olduu belirtilerek unlar kaydedildi:
 
“Skandal kapatmak için bakanln devreye girdii iddias da gerçek ddr. Aksine Bakanlmz savclk makamlarndan önce harekete geçerek soruturma balatmtr. Haberde bahsi geçen pirinçlerin GDO’lu olmad ancak bulaan olduu bilimsel raporlar ve tefti incelemesi ile tespit edilmitir. Gazetede yer alan söz konusu haber tamamen yalan, yanl ve iftira mahiyetinde olup, Bakanlmz, Bakanmz ile Bakanlk çalanlar aleyhinde basn yolu ile alenen hakaret ve iftira suçlar ilenmitir. Hiç kimseye basn özgürlüü görüntüsü altnda gerçek d, aslsz, yalan ve kamuoyunu yanl yönlendirecek haber yapma hakk verilemeyecei açktr. Haber yaplr iken, korunmaya muhtaç deer olan ‘kiilerin toplumdaki onur ve saygnl’ arasnda bir denge salanmas gerekir. Haber verme hakknn kullanm srasnda Bakanlmzn yersiz isnatlarla ypratlmas, kasten olduundan farkl ve olumsuz alglama ve deerlendirmelere maruz klacak ekilde tantlmas bu hakkn kötüye kullanlmas suretiyle haber yapld görülmütür. Yaz, adeta Bakanlmz küçültücü ve husumet yaratc bir silaha dönümütür. Onur ve kiilik hakknn basn yoluyla alenen ihlali söz konusudur. Ayrca, konuyla ilgili olarak Mersin Ar Ceza Mahkemesi’nde yarg süreci de devam etmektedir. Bu nedenle, yaplan haber ile 5187 sayl Kanunun 19. maddesinde yer alan ‘Yargy Etkileme’ suçu ilemitir. Suç duyurusunda bulunma ve her türlü dava hakkmz sakl kalmak kouluyla i bu düzeltme ve cevap metni, söz konusu gazeteye iletilmitir.”

Ekleme Tarihi
31.07.2013
Ekleyen Kii
zgr evik

Etiketler: Tarm Bakanlndan Aklama
Link: Tarm Bakanlndan Aklama
  HABERLER
>> Ariv in Tklaynz