ifti Defteri
    TRKYENN EN GVENLR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
ifre
Beni Hatrla    
. Unuttum | ye Ol
Bugn: 03 Haziran 2023 Cumartesi
Haberler Yazarlarmz Basndan Makaleler Gnlk Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 uan Buradasnz: Ana Sayfa »  HABERLER » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gda
 ecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvanclk
 Su rnleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarm
 evre, Enerji
 Biliim, Teknoloji
 Tarm Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarmsal Desteklemeler
 


Arvento’nun gelitirdii sistemler doay da koruyor
 
Orman yangnlarna en hzl müdahale bu sistemle yaplyor.
 
Arvento ile Orman ve Su leri Bakanl’nn 2007’den beri yürüttüü ‘Yangn yönetim Sistemi’ ile orman yangnlarn büyümesinin önüne geçiliyor. Arvento Genel Müdürü Özer Hncal, “ Bu sistem, orman yangnlarna en etkin ve hzl müdahale edilmesine olanak salyor” dedi.
 
Türkiye’nin lider mobil takip sistemleri irketi Arvento, gelitirdii yeni teknolojilerle hem irketlere maliyet ve zaman tasarrufu salyor, hem de doann korunmasna ve orman yangnlarna hzl müdahale edilmesine imkân salyor.
 
Arvento Genel Müdürü Özer Hncal, irketin Orman ve Su leri Bakanl ile 2007’den beri yürüttüü ‘Yangn Söndürme Sistemi’ ile ilgili u bilgileri verdi: “Orman ve Su leri Bakanl, Orman Genel Müdürlüü için gelitirdiimiz ‘ Yangn Yönetim Sistemi’ projesinin özel bir yeri bulunuyor. Orman Genel Müdürlüü'nün 2007 ylndan bu yana kulland sistem ile orman yangnlar on-line olarak takip ve kontrol edilebiliyor. Orman Genel Müdürlüü’ne ait 5 bin araçta bulunan takip cihazlar ve özel yangn yönetim yazlm sayesinde yangnlar bilgisayar ortamnda ve corafi bilgi sistemleri ile entegre olarak yönetiliyor. Sistem sayesinde ekipler yangn bölgesini, bölge üzerindeki ve yaknndaki yer ekiplerini, arazi ve hava araçlarn anlk olarak görebiliyorlar. Bu bilgiler sayesinde en yakn ekipler olay yerine sevk edilerek, yangnn büyüme riskine kar destek alnabiliyor. Yangn Yönetim Sistemi, orman yangnlarna en etkili ekilde müdahale edilerek orman, can ve mal kayplarnn önüne geçilmesini salyor. Sistem, çevreye olan katksnn yan sra Orman Genel Müdürlüü'ne ekonomik yönden de önemli bir kazanm salam durumda. 2007 ylnda 2 milyon TL yatrm ile hayata geçirilen proje, Orman Genel Müdürlüü tarafndan yaplan resmi açklamalara göre 2013 yl sonunda kuruma 60 milyon TL tasarruf ettirmi durumda.”
 
Dondurmalar yolda erimeyecek
 
Havalarn snmasyla birlikte dondurulmu gdalarn zamannda ve son kullanma tarihi geçmeden perakende sat noktalarna ulamasnn büyük önem tadna dikkat çeken Özer Hncal, “ Gda tamaclnda scaklk kontrolü ve zamannda ürün teslimat, insan saln dorudan etkileyen sonuçlar nedeniyle hayati önem tayor. Özellikle dondurma, süt, yourt vb. gdalarn uygun scaklk koullar altnda bozulmadan sat noktalarna ve tüketicilere teslim edilmesi gerekiyor. Bu anlamda Scaklk Takip ve Kontrol Sistemi'ne olan talebin herhangi bir mevsimi bulunmuyor. Çünkü irketler her mevsim ürünlerini ayn kalite ve tazelikte tüketicilere ulatrmay hedefliyorlar. Sistem sayesinde frigorifik araçlara ve souk hava depolarna olmas gereken scaklk deeri tanmlanabiliyor. Tanmlanan scaklk deerinin herhangi bir nedenden dolay deimesi halinde, ilgili kiilere annda e-posta, telefon mesaj ya da sistem üzerinden uyar mesaj gönderiliyor. Bu sayede Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir araçta ya da souk hava deposunda meydana gelebilecek bir ihmalin, annda önüne geçilebiliyor” dedi.
 
Mobil takip ürünleri ekonomiye direkt katk salyor
 
Sektöre ilikin bilgiler de paylaan Arvento genel müdürü rakamsal verileri u ekilde deerlendirdi: “Türkiye'deki mobil takip pazar son 2 senedir iyi bir bir ivme kazanm durumda ama sistemlerin yaygnl henüz istenen düzeyde deil. Sektörün büyüklüü ile ilgili bir veri vermek gerekirse, trafie kaytl 9 milyon ticari aracn sadece 700 bin adedinde takip sistemleri kullanlyor. u anda Türkiye'deki irketlerin yüzde 60'nn sahada arac var ama bu irketlerin yüzde 76's araçlarn takip etmiyor. Pazarn ciddi bir potansiyeli var fakat bir o kadar da rekabetçi ve zorlu koullar söz konusu. Çünkü takip sistemleri hala yeterince tannmyor ve pazarda çok fazla oyuncu var. Bilinirlik son yllarda GSM operatörlerinin de konuya yatrm yapmalarndan dolay geçmi yllara göre nispeten artm durumda. Arvento olarak biz de pazar lideri olmann verdii sorumlulukla sistemlerin tannmas, pazarn genilemesi için pazarlama iletiimine ciddi anlamda yatrm yapyoruz. Mobil takip sistemlerinin yaygnlamasnn irketler özelinde ve ülke ekonomisi genelinde çok önemli bir konu olduunu düünüyoruz. Kullanlmaya balandktan 1 ay gibi ksa bir süre sonra yakttan, zamandan ve igücünden kazandran sistemlerden söz ediyoruz. Bu yönüyle mobil takip sistemlerini dorudan ve dolayl olarak ekonomiye ve çevreye katkda bulunan sistemler olarak tanmlayabiliriz. Sahada 10 adet arac bulunan bir irket üzerinden bir örnek verirsek, takip sistemi olan her aracn yakt tüketiminin ortalama yüzde 20-30 orannda azald düünüldüünde, toplamda ciddi bir tasarruf ortaya çkyor. Sahada yüzlerce hatta binlerce arac bulunan irketler düünüldüünde ise toplam kazanm astronomik rakamlara ulayor. Yakt tüketiminin azalmas mikroda irket bütçelerine, makroda ülke ekonomisine art deer olarak dönüyor. Ekonomik kazanmn yan sra araç bana düen yakt tüketiminin azalmasyla karbon salnm da azalarak dorudan çevreye katkda bulunuluyor.”
 
23 ülkede faaliyet gösteriyor

Özer Hncal, Arvento’nun Türkiye’de Pazar lideri olduunu hatrlatrken, Türkiye’nin yan sra 23 ülkede projeler gelitirdiine dikkat çekti. Hncal, Arvento’nun yurtd faaliyetleriyle ilgili öyle konutu: Arvento markas ile Türkiye'nin yan sra 23 ülkede daha faaliyet gösteriyoruz ve irketimizin büyüme sürecinde yurt d operasyonlar önemli bir yer tutuyor. Bu sene Avrupa genelinde 31 ülkeden 17 bin irketin katld Avrupa Ödülleri'nde binlerce irket arasndan syrlarak kendi kategorimizde ‘Avrupa'nn En Baarl irketi’ seçildik. Bir Türk irketi olarak bu baarya imza atm olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Sistemlerimiz Arap Yarmadas’ndan Avusturya'ya, Azerbaycan'dan Moldova'ya uzanan geni bir corafyada kullanlyor. u anda yüzde 25 olan yurt d satlarnn ciromuzdaki payn 3 yl içerisinde yüzde 50'e çkartmay hedefliyoruz. mza attmz yeni stratejik ortaklklar ile özellikle Avrupa, Orta Dou, Arap Yarmadas ve Türk Cumhuriyetleri bölgelerinde güçlenmeye devam ediyoruz. Gelitirip ürettiimiz cihazlarmzn dünyadaki bütün GSM operatörleri ile uyumlu çalmas bize çok önemli bir avantaj salyor. Bu sayede bulunduumuz ve hedeflediimiz pazarlarn önde gelen GSM operatörleri ile ibirlikleri yaparak sistemlerimizin kullanmn yaygnlatryoruz.
 
Arvento'nun kendi merkez ekibi, i ortaklar ve yetkili servisleriyle 800 kiilik bir ekip olduunu ifade eden Hncal, “Merkezde daha çok mühendislik kadrolarna yönelik almlarmz olurken, yetkili servis ve i orta kanalnda müteri, sat yöneticisi ve teknik personel almlar devam ediyor” dedi.
 
 
 
 

Ekleme Tarihi
26.07.2014
Ekleyen Kii
zgr evik

Etiketler: evre, orman, orman yangnlar, Arvento
Link: Arventonun gelitirdii sistemler doay da koruyor
  HABERLER
>> Ariv in Tklaynz