ifti Defteri
    TRKYENN EN GVENLR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
ifre
Beni Hatrla    
. Unuttum | ye Ol
Bugn: 03 Haziran 2023 Cumartesi
Haberler Yazarlarmz Basndan Makaleler Gnlk Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 uan Buradasnz: Ana Sayfa »  Yazarlarimiz » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gda
 ecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvanclk
 Su rnleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarm
 evre, Enerji
 Biliim, Teknoloji
 Tarm Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarmsal Desteklemeler


NASIL BR GENÇLK STYORUZ?
 
Prof. Dr. brahim ORTA
 
Çukurova Üniversitesi, [email protected]

Üniversitelerin meslee yetimi elaman kazandrmak dnda önemli görevlerinden biri de topluma her alanda yetimi bireyler kazandrmaktr. Günümüz bilgi toplumunda yetimi, bilgiye ulamasn, olaylar ve olgular arasnda iliki kurmasn bilen, analitik düünme yeteneini kazanm bireylerin önemi daha da artmtr.
 
Üniversiteler bu anlamda, toplumun önünü açarak yenilik yaratan giriimci dinamik bireyleri diploma sahibi yaparak ülkesini gelecee tayacak bir misyona sahiptirler. Bu misyonu hakkyla yerine getiren ülkeler bugün dinamik, yetimi insan gücü ile dünyay peinde sürüklemekte, bu ülkelerin üniversiteleri de bugün tercih edilen konumda bulunmaktadrlar. Bilgi toplumunu yakalayan ülkelerin ortak özellikleri, gelimiliklerinin gücünü bilim yuvalarndan almalardr. Bilim kurumlar ise ad üstünde universel (evrensel) ölçekte bilgi salamaktadrlar. Bu ülkelerin üniversitelerinde sadece bilgi örenilmemekte, ayrca her türlü bilgi tartlabilmektedir. Kendisini ifade etmek isteyen, kafasnda kendine özgü dünyalar olan dinamik insanlar bilim yuvalarnda yeteneklerini gelitirerek hayata atlrlar. Çada üniversitelerin en dinamik unsurunu ise örenciler oluturmaktadr. Tabii üniversitelere bu dinamikleri seçmesi, korumas ve gelitirmesi için her türlü kolayl salamaktadrlar. Gelimekte olan veya az gelimi ülkelerde ise genç dinamikler genelde tercih edilmezler. Bu da toplumlarn fiziki gelimiliklerinin bilinçteki gelimilie yansmas ile ifade edilebilir.
 
Bugün bat toplumlarnn salkl demokrasilerinin öncüleri ve yöneticileri yine üniversitelerin salad özgür ortamlarda kendilerini göstererek gelimektedirler. Almanya da 19 yanda genç bir bayann parlamentoya seçilebilmesi için gençlie güvenin en önemli göstergesi olsa gerek. Ülkemizin bugün içinde bulunduu yönetim zaaf veya lidersizlik sorununun temeli gençliine zamannda deer vermemesinden kaynaklanmaktadr. Bu anlamda üniversite üst organ YÖK veya sistem gençlerin siyasi partiler dahil örgütlenmesine müsaade etmeli hatta tevik ederek gençlerin ülkelerinin sorumluluklarn imdiden almalar salanmaldr.

Üniversitelerimizin açld bu günlerde, bizim gibi önemli sayda üniversite gençlii olan toplumlarda gençlerimizi hayata hazrlamak ve gelecei onlara emanet etmek konusunda bizlere büyük görevler dümektedir. lk, orta ve lise sralarnda merak köreltilmi, kendisine verileni ezberleyerek snf geçmi ve test tekniklerini becerebildii ölçüde deiik fakültelere girmeye hak kazanm, ancak neyi nasl yapacan bilemeyen, ders kitab dnda kitap okutulmam, hayatn gerçeklerinden kaçrlm olan gençlerimizin hayata hazrland ilk basaman ilk günlerinde gençlerimize biraz yardmc olmamz gerekiyor. Hepimiz mezunlarmzn bir dilekçe dahi yazamadn, kendisini ifade edemediini, ezbere daha yatkn olduunu, kütüphaneden yararlanamadn, yabanc dil bilmediini sk sk dile getiririz. Ve çou zaman da eldeki hamur bu deyip iin kolayna kaçarz.
Ben, gençlerin zeki ancak onlara yeterince imkan tannmadn ve iyi eitilmediini düünenlerdenim. Gençlerin bata güven olmak üzere olanak saland taktirde çok daha baarl olacaklarna inanmaktaym. Bu balamda bizlere düen en önemli görev gençlere üniversitelilik bilincini alamaktr. Ayrca gencin toplumun deiik kesimleri ile iletiim kurmasnn yol ve yöntemleri üniversite ortamnda kazandrlmaldr. Örencilerin en büyük ikayetleri arasnda öretim üyeleri ile iletiim kopukluu önde gelmektedir. Üniversiteye gelen örencinin mezun olduktan sonra mutlaka kendi kiiliini, kimliini ve gelecee bak açsn belirlemi, düünsel yönden zenginlemi olarak kurumdan diplomal olarak ayrlmas gerekir.

Örenci hangi bölümde olursa olsun, ekonomi, pedagoji, halkla ilikiler, insan kaynaklar, giriimcilik gibi bilgilere veya bu konulara yardmc olacak dersler veya kurslar almas gerekir. Gencin, üniversitede derslerinin yannda, kütüphaneden maksimum düzeyde yararlanmasn ve mutlaka en az bir yabanc dili bilmesi, bilgisayar kullanmas gerekir; ve ayrca dinlemesini, okuduunu deerlendirmesini bilen, bakan deil gören, örendiklerinden neden-sonuç ilikisi içerisinde yeniden sentez yaratabilen, yazabilen ve örnek davranlardan ders çkarabilen nitelikleri kazanmas gerekir. Ama bunlar bir temel amaç, doru bir amaç, doru bir felsefe varsa doru olmaktadr. Amaçsz teknik beceriler, ykc sonuçlar dourabilmektedir. Teknik beceri, amac doruysa iyi bir beceri saylmaktadr. yi esrar hazrlayan biri, bunun için okuyup aratrabilen biri, doru ve iyi biri olmayabilir.
 
Bizdeki eksiklik ve aksakln buradan kaynaklandn düünüyorum, ve bunun mutlaka almas gerekir. Bu da ancak ana felsefesi eletirel-diyalektik bir bakla sürekli sorgulanan ve gelitirilen temel politikalara uygun çada bir üniversite reformu ile gerçekleebilir. Bu gün kat ve sk bir hiyerarik yapnn hakim olduu üniversitelerimizde hiyerarilerin mümkün olduunca daha esnek hale getirilmesi ve yönetimlerin aadan yukarya doru demokratik bir ekilde yeniden yaplanmas artk bir zorunluluk haline gelmitir. Bu anlamda yanllk hocalar ve örencilerde deil, dorudan YÖK sisteminin yaplanmasdr.
 
Bunlarn salanabilmesi için de bata uygulamann (üniversitenin kendisinin, örenci ve üniversiteli oluun pratiinin) bu amaçlarla örtümesi; örencinin kendi snfna, bölümüne, fakültesine, üniversite ve yaad mahalle ve kente, tam bir birey olarak katlabilmesi gerekmektedir. Bu anlamda artk üniversite gençlii de batl üniversite örneklerinde olduu gibi yönetim organlarnda sorumluluk bilinci içerisinde görev alabilmelidir. Bugün hayatn her alannda olduu gibi üniversite organlarnn ileyii konusunda asgari bir bilgilenme hakk bile olmayan, ders programlarnn ve bölüm etkinliklerinin düzenlenmesinde herhangi bir yetkisi bulunmayan, kendine en yakn yönetsel birimlerinden daha geni akademik organlara kadar hiyerarik bir yaplanmann en altnda duran ‘EN ALTTAKLER’ pozisyonundaki kii ve gençlerimizin diplomay aldklar gün TAM BR K olabilmeleri mümkün olmad gibi HYERARDE üst basamaklar baar veya katlm-emek-duyarllk gibi ölçütlerine balanamam bir örencilikten sonra sessizce okula gidip gelmenin idealletirildii ve çalma deil kartvizitin esas alnd bir toplumsal model altnda diplomaya bal olarak yaratclktan uzak bir "memuriyet" beklemeleri VERLEN bir ey olarak beklemeleri de doal bir talep haline gelmektedir.
Yaratc gençlik en bata kendi yaam olmak üzere merak etme, sorma, sorgulama ve taraf olma-katlma süreçlerinden geçmektedir. Üniversitede bile taraf olamayan ve taraf görülmeyen kiilerin yaamda taraf olabilmesi olanakl deildir. Yaratc, üretken ve sorumluluk sahibi insanlar; yaratcl ödüllendiren, yetki ve sorumluluun paylald yaplardan çkacaktr. Pratik, ideallere uygun olmazsa, idealler pratie uymaktadr. Üzerine ölü topra serpilmi bu gençlik ve bu toplum nihayetinde bizim ürünümüzdür.
 
 
 

Ekleme Tarihi
08.01.2014
Ekleyen Kii
brahim Orta
Etiketler: brahim Orta, genlik, niversite


Payla | |
 DER YAZILARI