ifti Defteri
    TRKYENN EN GVENLR
                GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK PORTALI

E-Posta
ifre
Beni Hatrla    
. Unuttum | ye Ol
Bugn: 30 Mays 2023 Sal
Haberler Yazarlarmz Basndan Makaleler Gnlk Teknik Bilgiler Etkinlikler Foto Galeri Video Galeri
 uan Buradasnz: Ana Sayfa »  Yazarlarimiz » 
facebook
Twitter
 ANA SAYFA
 Gda
 ecek
 Tarla Bitkileri
 Sebzecilik
 Meyvecilik
 Hayvanclk
 Su rnleri
 Orman, Peyzaj
 Organik Tarm
 evre, Enerji
 Biliim, Teknoloji
 Tarm Tedarik
 Ekonomi, Lojistik
 Tarmsal Desteklemeler

 
 
EVKET ÖZÜGERGN 
 
DÜNYA EKONOMLERNDE BR GEZNTKüresel finansal krizden bu yana 5 yl geçti. Ancak etkileri halen ortadan kaldrlamad.Dünyann belli bal ekonomilerinde büyüme ve isizlik sorunlar halen tam olarak çözülemedi Dorusunu isterseniz, bu sorunlarn nasl çözülecei konusunda da halen bir mutabakata varlm deil. imdiye kadar uygulanan ve uygulanmaya devam edilen çözüm yolu, düük faiz ve parasal genileme olarak görülmektedir. Bu politikann esasn u ekilde özetlemek mümkündür. Piyasalara para basarak bol kaynak verilecek, faizler düürülecek ve düük tutulacak, bol para arz bir ölçüde enflasyona sebep olacak, faizler enflasyon düzeyinin altnda kalacak yani negatif reel faiz ortam yaratlacak, tasarruf reel gelir getiremez durumda kalnca insanlar tasarruf etmek yerine yatrm ve tüketim harcamalarn arttracak ve böylece ekonomi canlanacak, büyüme hz artacak ve ek istihdam yaratlacaktr.imdi dünyann en büyük ekonomilerindeki gelimelere bakalm.

ABD’nin ekonomik açdan kendini toparlamaya baladn söyleyebiliriz.

Geçen yl büyüme % 2,2 idi. Bu yl 2’nin altna inmesi bekleniyordu. Ancak hem istihdam hem de emlak piyasalarnda canlanma balad. Büyüme tahmini yeniden %2’nin üzerine çkt. Bu beklenti, FED in parasal genilemeyi sonuçlandrabilecei tartmasyla birleince dünyann en büyük ekonomisi ABD yeniden çekim merkezi oldu. Dolar güçlendi. Hazine katlarnn faizleri yükseldi. Piyasa faizleri de yükselmeye balad.

%7,7ye gerileyen isizlik oran kriz baladktan sonra en düük seviyedir. Borsalar yükselmeye balad.Daha alnacak çok mesafenin olduu dorudur ama ABD de normallemenin baladn söylemek de mümkündür

Kriz döneminde kaybedilen tüketici/yatrmc güveninin yeniden kazanlmaya baland anlalmaktadr.

Dünyann en büyük ikinci ekonomisi Çin’dir. Ülke genelde % 10’nun üzerinde bir büyüme hzna sahiptir. 2012 ylnda ise büyüme hz % 7,8 e gerilemitir. 2013 ylnda ise büyüme hz % 7,5 olarak beklenmektedir. Büyüme hzndaki gerilemenin temel nedeni, Çin’in ana ,ihracat pazarlar olan ABD ve Avrupa’daki ekonomik durumdur.

Çin, ihracat pazarlarndaki kaybn, iç talebi arttrarak kapatmaya çalmaktadr. Bu da bütçe açklarnn giderek artmasna sebep olmaktadr.

ABD ve AB pazarlar genilemedii sürece Çin’deki skntnn sürmesi ihtimali yüksektir. Her eye ramen Çin’deki isizlik oran % 4,1 ile ABD ve AB ülkeleri ile mukayese edildiinde oldukça düüktür.

Dünyann en büyük 3. Ekonomisine sahip Japonya da krizi daha çok para basarak ve faiz hadlerini düük tutarak çözme politikasn uygulamtr Ancak görüldüü kadaryla büyüme bir yana,resesyona girilmitir ve bu durumdan yine ve daha fazla para basarak kurtulmann yollar aranmaktadr.

Özel sektörün tasarruf hacmi azaltlamamtr. Enflasyon hedefi % 1’den % 2’ye çkarlm ancak fiyatlarda düme beklentisi krlamamtr. 1990’larn balarnda en az borçlu olan 

Japon kamu kesimi imdilerde en fazla borçlu olan kamu kesimi haline gelmitir Bu duruma gelinmesinde siyasetçilerin, alnacak önlemler konusunda anlaamamalarnn da etkisi olduu bilinmektedir.Bir baka neden de geçen yl yaanan nükleer afet ve tsunaminin verdii zararlardr.

Küresel krizden en çok etkilenen ekonomik bölge olarak AB’ni göstermek yanl olmayacaktr.

Bölgenin en önemli sorunlar kamu borcu, isizlik ve ekonomik daralmadr.

AB kriterlerine göre kamu borcunun milli gelire oran %60 ve bütçe açnn milli gelire oran % 3 ü geçmemelidir. Ancak bu kriterlere uyan AB ülkesi yok gibidir.

Uluslararas Para Fonu (IMF) verilerine göre, Euro Bölgesi ülkelerinin 2010 ylnda kamu borçlarnn GSYH'ye oran ortalama yüzde 85 seviyesindeyken, bu rakam 2012 sonu itibariyle yüzde 93'e çkmtr.. Söz konusu rakamn 2013'te de yaklak yüzde 95'e ulamas beklenmektedir..

AB Komisyonu'nun K Ekonomik Tahminler Raporu da Euro Bölgesi'nin ekonomik performans hakknda negatif bir görüntü çizmektedir. Raporda, Euro Bölgesi'nin 2012 ylnda yüzde -0,4 beklenen küçülme oran yüzde -0,6'ya indirilmi ve Euro Bölgesi'nin bu ylki büyüme beklentisi de 0,1'den -0,3'e revize edilmitir.

Euro Bölgesi'nin en önemli sorunlarndan isizlik oran da Ocak aynda yüzde 11,9'la tarihinin en yüksek düzeyine çkmtr.. Euro Bölgesi'nde isizlik oran geçen yl sonunda yüzde 11,8 ve bir yl önce yüzde 10,8 düzeyindeydi.

sizlik oranlar Yunanistan'da yüzde 27 ve spanya'da yüzde 26,2'ye kadar trmanrken, borç krizindeki dier ülkelerden Portekiz yüzde 17,6, Kbrs Rum kesimi ve rlanda yüzde 14,7'yle ön sralarda yer almaktadr.

Türkiye’nin durumu ise yukarda söz ettiimiz ülkelerle mukayese edildiinde bir ayrma göstermektedir. Dier bütün ülkeler ekonomik büyüme hzlarn arttrmaya çalrken Türkiye, cari açn kontrolü ve finansal istikrarn bozulmamas için küçülme ya da bir baka deyile ‘dengeli büyüme’ modelini seçmitir. Tartlan konu sözkonusu dengenin hangi noktada kurulabileceidir. Tahminler büyüme ,cari açk ve finansal istikrar üçlemesinde,büyüme faktörünün öncelik kazanaca eklindedir.

Ekleme Tarihi
20.03.2013
Ekleyen Kii
evket zgergin
Etiketler: Dnya Ekonomilerinde Bir Gezinti,EVKET ZGERGN


Payla | |
 DER YAZILARI